NCC vant stor veivedlikeholdskontrakt i Buskerud.
NCC vant stor veivedlikeholdskontrakt i Buskerud.

Signerte driftskontrakt på nær en halv milliard

Publisert

NCC har nylig skrevet kontrakt med Statens vegvesen om fem års drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier i Ringerike, Hole, Modum, Sigdal, Krødsherad og deler av Jevnaker kommune i Buskerud. Kontrakten har en verdi på 464 millioner kroner.

- Vi er svært glade for at vi med denne avtalen fortsatt kan utføre drift og vedlikehold av veinettet i Ringeriksregionen, og dermed bidra til sikre veier for trafikantene, sier direktør Anders Høvik i NCC Road Services Norge.

Kontrakten ble signert av direktør Høvik og regionsdirektør for Statens vegvesen Sør, Kjell Inge Davik.

- Ringerike-kontrakten er en strategisk viktig kontrakt for NCC, og har vært driftet av NCC siden 2004. Det er derfor gledelig at NCC nå går inn i sin fjerde strake kontraktsperiode. Den nye kontrakten inneholder større grad av egen regi drift, men Ringerike er den kontrakten hvor vi har utført mest egen regi opp igjennom årene så vi er godt rustet for fem nye år, sier Høvik.

Kontrakten inkluderer også gang- og sykkelveier langs riksveiene, samt tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner. Totalt er 749 km vei omfattet av kontrakten – hvorav 192 km er stamvei, 151 km er øvrig riksvei, 345 km er fylkesveier og 61 km er gang- og sykkelveier

Den nye driftskontraken gjelder i fem år fra 1.september 2018. Ved anbudsåpning var NCC og BMO Entreprenør de to tilbyderne som leverte tilbud på kontrakten.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS