Det historiske spadetaket på E39-prosjektet til Nye Veier ble tatt i oktober 2018, og det var samferdselsministeren som fikk æren av å igangsette arbeidet. Fra venstre: Utbyggingssjef Harald J. Solvik i Nye Veier, samferdselsminister Jon Georg Dale og prosjektleder Hans Olav Omnes fra AF Gruppen Norge.
Det historiske spadetaket på E39-prosjektet til Nye Veier ble tatt i oktober 2018, og det var samferdselsministeren som fikk æren av å igangsette arbeidet. Fra venstre: Utbyggingssjef Harald J. Solvik i Nye Veier, samferdselsminister Jon Georg Dale og prosjektleder Hans Olav Omnes fra AF Gruppen Norge.

Markerte byggestart for E39

Samferdselsminister Jon Georg Dale igangsatte tirsdag det historiske anleggsarbeidet på Nye Veiers E39-prosjekt fra Kristiansand til Sandnes.

Publisert

AF Gruppen Norge AS har signert kontrakt for byggingen av Kristiansand vest - Mandal øst. Det er den første kontrakten i Nye Veiers E39-portefølje som settes i produksjon.

Med seg har AF Gruppen Kruse Smith Entreprenør AS og Norconsult AS. Totalentreprisen har en ramme på 4,7 milliarder kroner, som gjør kontrakten til Norges største totalentreprise innen veibygging.

Strekningen E39 Kristiansand vest – Mandal øst er 19 kilometer lang, og er blant Nye Veiers høyest prioriterte strekninger. Strekningen er ferdig regulert og går gjennom kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal.

Planlegger åpning høsten 2022

Som forventet ble det byggestart umiddelbart i forlengelsen av kontraktsigneringen. Ferdigstillelse og åpning av veistrekningen er planlagt til høsten 2022, samtidig med neste strekning fra Mandal øst til Mandal by.

Utbyggingen vil avhjelpe mange av manglene ved dagens vei, herunder dårlig trafikksikkerhet, lav fartsgrense og til dels dårlig kapasitet. Vinterstid har særlig tungtrafikken fremkommelighetsproblemer, og blokkerer ikke sjeldent for all trafikk. Ved å bygge ny E39 vil det oppnås vesentlig bedre fremkommelighet og sikkerhet.

- Vi er trygge på at vi har fått en solid samarbeidspartner gjennom AF Gruppen, som vi kan bygge ut denne veistrekningen sammen med. Sterkt fokus på trafikksikkerhet og kvalitet skal gi en ny hverdag for samtlige som kjører denne veistrekningen, sier Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør for ny E39.

Sørlandets lengste tunnel

Strekningen Kristiansand vest – Mandal øst bygges ut som motorvei med fartsgrense på 110 km/t. Strekningen innbefatter blant annet det som blir Sørlandets lengste tunnel: Søgnetunnelen med en lengde på i overkant av 4000 meter.

Det skal også bygges bru over Trysfjorden. Brua blir 520 meter lang med en seilingshøyde på 60 meter.

Brua leder trafikken bort fra dagens rasutsatte strekning langs Trysfjorden samt Trybakken der det ofte er store driftsforstyrrelser ved snøfall.

Det blir også bygget tre motorveikryss på strekningen; henholdsvis ved starten av prosjektet ved Grauthelleren i Kristiansand, ved Monan i Søgne og i tilknytning til Lohnelier industriområde.

Powered by Labrador CMS