Bompengeavtale signert med Bompengeselskap Nord AS. F.v: Britt Skinstad Nordlund, nestleder i selskapet, Erling Adelstein Bortne, daglig leder i selskapet, samferdselsminister Jon Georg Dale og Frode Espen Enoksen, styreleder i selskapet.

Bompenge-reformen

Ca. 60 bompengeselskap er blitt til fem.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

- Effektiviseringen av bompengesektoren fortsetter. I dag signerte vi avtale med Bompengeselskap Nord AS som det siste av totalt fem regionale bompengeselskap. Med dette går vi fra ca. 60 til 5 bompengeselskap. En viktig milepæl i bompengereformen er nådd, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark eier Bompengeselskap Nord AS 100 prosent. Styreleder Frode Espen Enoksen og daglig leder Erling Adelstein Bortne signerte avtalen for selskapet. Samferdselsministeren signerte på vegne av departementet.

- Bompengereformen skal gi en mer effektiv og brukervennlig bompengeinnkreving. Reformen setter også tydelige rammer for bruk av bompenger, som bare skal brukes til det aktuelle formålet. Samtidig sørger den for at bompengene brukes til formålet, sier Dale.

Ved å gå fra ca. 60 til fem selskap er det nå «gjennomgående profesjonelle selskap». De vil fokusere på effektivisering gjennom stordriftfordeler.

- I tillegg til dette sørger vi for reduserte bompengetakster utenfor byområdene. For neste år foreslår vi en tildeling på 531,4­ millioner kroner. Med det blir takstene satt ned med 10 prosent i flere prosjekter. Da blir det mindre bompengebelastning for mange bilister, sier samferdselsministeren.

Powered by Labrador CMS