20 TRAKTORER: Og det er bare begynnelsen. Fra venstre: Trond Schjerven (daglig leder Mutleie), Linda Tønsberg (driftsleder Vaktmesterkompaniet, Knut Bjørnereim (driftsleder Vaktmesterkompaniet), Ståle Hansen (avdelingssjef snø Vaktmesterkompaniet), Vegard Willassen (avdelingssjef grønt Vaktmesterkompaniet) og Jan Gunnar Halstvedt (selger Eiksenteret Kløfta). Bak dem er nye traktorer i fleng, og foran seg har de traktoren som la grunnen for dagens røde MF-er, en «Gråtass».
20 TRAKTORER: Og det er bare begynnelsen. Fra venstre: Trond Schjerven (daglig leder Mutleie), Linda Tønsberg (driftsleder Vaktmesterkompaniet, Knut Bjørnereim (driftsleder Vaktmesterkompaniet), Ståle Hansen (avdelingssjef snø Vaktmesterkompaniet), Vegard Willassen (avdelingssjef grønt Vaktmesterkompaniet) og Jan Gunnar Halstvedt (selger Eiksenteret Kløfta). Bak dem er nye traktorer i fleng, og foran seg har de traktoren som la grunnen for dagens røde MF-er, en «Gråtass».

Bestilte 20 Massey Ferguson-traktorer

STOR AVTALE: Vaktmesterkompaniet har inngått en femårig rammeavtale med Eiksenteret Kløfta. Første bestilling er på 20 Massey Ferguson MF 4709 traktører!

Publisert

Avtalen finansieres gjennom operasjonell leasing fra AGCO Finance. Handelen som fort kan bli vesentlig større, er et lite vendepunkt for Vaktmesterkompaniet:

- Vi har tradisjonelt ikke hatt egne traktorer til snøbrøyting, men har leid inn denne kapasiteten. For å få mer effektiv drift ønsker vi å ta en god del av vintertjenestene selv, og starter nå et pilotprosjekt der vi bruker 20 MF 4709 fra Eiksenteret Kløfta for å brøyte snø i Oslo-området med egne ansatte, sier Vegard Willassen som er direktør for forretningsutvikling og avdelingssjef grønt hos Vaktmesterkompaniet.

- Behov for flere hundre traktorer

Selskapet har tradisjonelt levert alt fra gartnertjenester til avfallshåndtering og asfaltering.

Willassen og hans 70 personer som jobber under seg, har hatt hovedfokus på grøntarbeid i sommersesongen. Med utvidelse av sesongen, meldte det seg et behov for en samarbeidspartner som altså endte med rammeavtalen med Eiksenteret Kløfta. I avtalen skal Eiksenteret levere traktorer og redskap.

- Hvis dette fungerer, vil vi ha behov for flere hundre traktorer, og da trenger vi en profesjonell partner som kan tilby både gode maskiner, service og finansiering. Derfor inngikk vi denne avtalen med Eiksenteret Kløfta, sier Willassen.

Vaktmesterkompaniet er i sterk vekst og Willassen påpeker at selskapet også vil ha behov for traktorene som tidligere er leid inn.

Eiksenteret Kløfta utvider

Om valget av MF 4709 Global, sier Willassen følgende:

- Dette er en traktor som dekke våre primære behov. Vi kjører mye i sentrumsnære strøk, og ønsker ikke å ha for store traktorer. MF 4709 Global er enkelt utstyrt og fornuftig priset. Vi kjører mye med plog, skjær og strøkasser, men ikke nødvendigvis veldig mange timer per traktor. Vi opplever Eiksenteret Kløfta som en offensiv og fleksibel partner, og vi har stor tro på at dette er starten på et langt og lønnsomt samarbeid for begge parter.

- Vi er glade for at Vaktmesterkompaniet valgte oss som sin samarbeidspartner. Vi jobber kontinuerlig med å tilby kundene våre best mulig service i alle ledd, i tillegg til å tilby riktige produkter fra verdensledende leverandører. Den kombinasjonen håper vi er en trygghet for kundene våre, sier daglig leder Mads Lier ved Eiksenteret Kløfta.

Han påpeker at forhandleren vil utvide kapasiteten på salg, service og ettermarked som følge av kjempeavtalen.

Operasjonell leasing

- Operasjonell leasing innebærer at Vaktmesterkompaniet leier maskinen i perioden. I prisen ligger da renter, avskrivninger, service og forsikringer. Det gjør det enkelt å budsjettere og ha kostnadene under kontroll, forklarer Jan Ståle Åsvang i AGCO Finance

Når avtaleperioden er over, leveres traktorene tilbake og det kan da tegnes ny avtale.

PS: Avtalen er inngått mellom Vaktmesterkompaniet, Eiksenteret Kløfta og M utleie.