Volvos nye 95-tonns beltegraver EC950EL er en del av avtalen.
Volvos nye 95-tonns beltegraver EC950EL er en del av avtalen.

Risa kjøper 635 tonn Volvo-maskiner

Dette er den største kontrakten i selskapets historie, og den omfatter blant annet en Volvo EC950EL gravemaskin og to Volvo R70D tipptrucker.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Risa Service AS har inngått en ny stor kontrakt med Volvo Maskin AS. Leveransen består av elleve større maskiner fra 35 tonn, hvorav to tipptrucker med 65 tonn nyttelast som skal leveres til steinbruddet i Rekefjord (Rogaland).

Integrert i dette, er også et tettere samarbeid om teknologi, kompetanse og utvikling, og samvirkning ved Risas lærlingesenter på Eikeland Gård.

Risa har et langvarig samarbeid med Volvo. Historien strekker seg helt tilbake til
oppstarten for 70 år siden og pionertiden med Åkerman-gravere. De siste fem årene har
Risas maskinpark bestått av over 90 prosent Volvo.

Den nye avtalen som nå er inngått, forsterker dette samarbeidet og bringer det videre i et enda mer integrert partnerskap.

Maskinene

Risa har lenge driftet steinbruddet Rekefjord øst. Fra februar 2019 tar selskapet også
over Rekefjord vest. I forbindelse med dette kreves en helt ny maskinpark.

Ordren til Volvo består av:

  • 2 stk. Volvo R70D tipptrucker med 65 tonn nyttelast.
  • 2 stk. A60H rammestyrte dumpere med 55 tonn nyttelast
  • 3 stk. gravemaskiner på henholdsvis 50 tonn og 75 tonn
  • 2 stk. hjullastere på 55 tonn
  • 1 stk hjullaster på 35 tonn
  • 1 stk. Volvo EC950EL beltegraver

Totalt er det snakk om 635 tonn med maskiner. Dette er alle sammen maskiner med den nyeste grønne motorteknologien fra Volvo som tilfredsstiller Steg IV-normen.

Samarbeid på Eikeland Gård

En viktig del av leveransen, er et samarbeid mellom Volvo og Risa om å videreutvikle flåtestyringen av maskinene i Rekefjord basert på «input» fra CareTrack.

Volvo Performance Services samler alle typer maskindata, så man kan overvåke drivstofforbruk, lasteffektivitet, sykluser, overlastandel med mer.

Basert på fornuftige nøkkeltall og tett oppfølging av medarbeidere, er målsettingen at dette skal bidra til å redusere dieselforbruk, slitasje og utslipp; med andre ord forbedre maskinøkonomien og gi «økt bærekraft» også i forhold til miljøet.

Som et ledd i prosjektet, inngår også et tettere samarbeid om lærlingeutvikling og
oppfølging av maskinførere ved Risas kompetansesenter på Eikeland Gård. Her vil Volvo
gå inn både med teknisk utstyr, instruksjonsmateriell og maskiner, slik at det kan bli et
kompetansesenter også for Volvos egne medarbeidere.

Største gravemaskin og tipptrucker noensinne

- Vi setter stor pris på samarbeidet med Volvo, sier Bjørn Risa.

- Vi tok en strategisk beslutning om å samle oss om en maskinleverandør for fem år siden. Dette gir oss en større trygghet i et langsiktig samarbeid. Vi kan investere i kompetanse blant egne medarbeidere på verkstedet og bak spakene, og bygge opp en ekspertise som gjør oss
enda mer effektive. Ved å satse på én leverandør, kan vi også ta i bruk systemer rundt maskinene som gir økt utnyttelse. Vi har allerede samarbeidet godt med Volvo på utviklingssiden og det nye prosjektet i Rekefjord er veldig spennende.

Det er første gang i konsernets 70 år lange historie at det kjøpes inn en så stor gravemaskin og så store tipptrucker som ligger i denne avtalen.

- Det er viktig å få enda bedre innsikt i maskinparkens ytelser særlig på maskiner fra 40 tonn og oppover. Muligheten for å samle maskindata som forbruk, last, syklustider med mer fra hele flåten og se dette i sammenheng skal bli interessant. Det blir spennende å se hvilket forbedringspotensial vi har gjennom dette. For øvrig er jo avtalen basert på et gjensidig tillitsforhold og gode erfaringer gjennom mange år sier Risa.

I avtalen ligger - i tillegg til selve maskinene - Volvos leveranseevne og oppfølging, servicetjenestene fra VMS.

Største avtale

- For Volvo er den nye avtalen med Risa-Gruppen en milepæl, sier adm. direktør
Gunnar Thorud i Volvo Maskin AS.

- Dette er den største kontrakten i selskapets historie. Et tett og godt samarbeid med en stor aktør som Risa-Gruppen er selvfølgelig meget viktig for oss, og vi går tungt inn i dette for å oppfylle alle intensjoner. Avtalen inneholder både en betydelig verdi i form av maskinleveranse, men også interessante og spennende prosjekter med å videreutvikle og forbedre vår eksisterende teknologi og skape goodwill og klima for Volvo hos nye generasjoner maskinførere, sier han.

Hos Volvo Maskin er man også glade for samarbeidet om lærlinge- og kompetansesenteret på Eikeland Gård.

- Og så skal det ikke fornektes at det er tilfredsstillende også å kunne levere to tipptrucker i Norge. Dette er de to første maskinene vi leverer av denne størrelsen her til lands og viser at vi er konkurransedyktige også når det kommer til det virkelig tunge utstyret, sier Thorud.

Powered by Labrador CMS