Bru nummer 15 på E134 i Kongsberg ble støpt torsdag 10. januar 2019.
Bru nummer 15 på E134 i Kongsberg ble støpt torsdag 10. januar 2019.

Siste brustøp på ny E134-strekning

Torsdag 10. januar ble den femtende og aller siste brua på ny E134 Damåsen-Saggrenda i Kongsberg støpt.

Publisert

Det var Sellikbekken gang- og sykkelbru som ble støpt i Sellikdalen. Den ligger tett inntil og «oppstrøms» for veibrua som ble støpt før jul 2018.

Gang-/sykkelbrua er 50 meter lang og 4,4 meter bred. Det tok ca. sju timer å støpe brua, som det gikk med 110 kubikk betong til å støpe.

Gangbrua har tre akser og to spenn og er spent opp med fire spennkabler. Gangbrua og veibrua over Sellikbekken skal forbinde ny vei mellom dagens E134 ved Steglet og Teknologiparken på Kongsberg.

Sellikbekken vei- og gangbru ligger på delstrekningen Myntbrua-Trollerudmoen. Implenia er hovedentreprenør på denne strekningen av E134 Damåsen-Saggrenda.