Styret i Veidrift har fattet vedtak om at selskapet ikke skal by på flere drift- og vedlikeholdskontrakter før «kontraktsregimet til Statens vegvesen endrer seg og blir mer forutsigbart».
Styret i Veidrift har fattet vedtak om at selskapet ikke skal by på flere drift- og vedlikeholdskontrakter før «kontraktsregimet til Statens vegvesen endrer seg og blir mer forutsigbart».

Veidrift reagerer kraftig på heving av kontrakt

Veidrift AS mener Statens vegvesen driver grov forskjellsbehandling.

Publisert

Veidrift AS reagerer kraftig på kritikken fra Statens vegvesen vedrørende drift- og vedlikeholdskontrakt 0703 Vestfold Nord, med påfølgende heving fra 28. januar 2019.

Selskapet mener Statens vegvesen driver grov forskjellsbehandling.

Veidrift anser påstandene om alvorlige mangler i vedlikeholdsarbeidet i Vestfold nord som uriktige og ubalanserte. Veidrift trekker seg nå ut av drift og vedlikehold av vei.

Veidrifteren mottok hevingsvarsel fra Statens vegvesen på drifts- og vedlikeholdskontrakten i 0703 Vestfold Nord 21. november 2018. Statens vegvesen begrunnet hevingsvarselet med påstander om mangler ved gjennomføring av kontrakten. Veidrift mener kontrakten er oppfylt, og at de har rettet opp i de manglene som ble påpekt i varselet - med en invitasjon til dialog.

Når det gjelder krav til lønns- og arbeidsvilkår er Veidrifts oppfatning at kontraktens krav også her er etterlevd: De forhold Statens vegvesen har påpekt skal ifølge selskapet være svart ut og rettet.

Veidrift er skuffet over at Statens vegvesen likevel velger å si opp Vestfold Nord-kontrakten, når det gjenstår få måneder av driftskontrakten.

- Har ikke gjort noen dårlig jobb

- Veidrift erkjenner at det teknisk sett kan argumenteres for mangler i leveransene, men kjenner seg ikke igjen i hevingsgrunnlaget. Vi mener at Statens vegvesens oppfølging i Vestfold Nord er langt tøffere enn det man ser i normale driftsavtaler, sier Frank Stabu, daglig leder i Veidrift.

- Vi har ikke klart å utføre alt perfekt, men det er ikke gjort noen dårlig jobb. De manglene som foreligger er blitt rettet. Manglene har aldri vært av et slikt omfang at det forsvarer en heving av kontrakten. Statistikken for trafikkhendelser viser en betydelig forbedring i Vestfold Nord etter at Veidrift fikk ansvar for området i 2016, sier Stabu.

Forskjellsbehandling

Veidrift mener utfordringene på kontrakten i Vestfold Nord er en del av et større bransjeproblem.

- Vi ser at Statens vegvesen har svært ulik håndtering av samme avtaleverk på ulike kontraktsområder. Dette er kompliserte avtaleforhold, der den enkelte byggherres vurdering av kvalitetskrav og hvordan de følger opp avtalene, gir store utslag for entreprenør. Det som vurderes som bra nok i nærliggende kontraktsområder, har plutselig blitt mangler som følges opp svært tett hos oss, sier Stabu.

- Vi har fremlagt omfattende bildedokumentasjon som viser at Statens vegvesen driver grov forskjellsbehandling av Veidrift sammenlignet med andre entreprenører i regionen, sier han videre.

I sum medfører kontraktene og måten Statens vegvesen praktiserer de på, lite samfunnsnyttige løsninger på drift og vedlikehold av veinettet, mener han.

- Kontraktsformen innebærer en uforsvarlig risiko for entreprenøren, og gjør at få selskaper nå byr på kontraktene. På sikt vil det føre til økte kostnader for drift og vedlikehold av veinettet. Det er illustrerende at det kun var to entreprenører som la inn anbud på ny åtteårs Vestfold Nord-kontrakt da denne var ute på anbud før jul. Denne konkurransen ble avlyst av Statens vegvesen i januar, sier Stabu.

Trekker seg ut av markedet

Veidrift har i Vestfold Nord skal ha «tatt betydelige tap som følge av praksisen til Statens vegvesen det siste året». Kontrakten i Vestfold Nord har en gjenstående verdi på ca. 30 millioner kroner.

- Med den tilnærmingen vi ser i dag, er ikke dette markedet bærekraftig for oss som entreprenør. I utgangspunktet var vår ambisjon å vokse i dette markedet, men styret i Veidrift har fattet vedtak om at selskapet ikke skal by på flere drift- og vedlikeholdskontrakter før kontraktsregimet til Statens vegvesen endrer seg og blir mer forutsigbart, avslutter Frank Stabu.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS