Administrerende direktør i Baneservice AS, Ingvild Storås (t.v.) og direktør styringsstab Infrastrukturdivisjonen, Beate Isetorp, i Bane Nor. Foto: Andrea Mikalsen Rodriguez, Bane NOR

Signerte kontrakt til 198 mill. kroner

Bane Nor har inngått kontrakt med Baneservice AS om prosjektet på Ler stasjon.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Som et ledd i Bane Nors strategi for å øke godskapasiteten på Dovrebanen, skal eksisterende kryssingsspor på Ler stasjon i Trøndelag forlenges. Dette skal bidra til at 650 meter lange godstog kan krysse uten unødig tidstap.

Baneservice AS er valgt som totalentreprenør har ansvaret for gjennomføring av prosjektering til byggeplan.

- Vi i Baneservice er glade for å ha blitt tildelt kontrakten og ser frem til å komme i gang med prosjektet. Prosjektet er en totalentreprise der et godt samspill mellom byggherre og entreprenør og prosjekterende er viktig i gjennomføringsfasen. Vi mener at vi har satt sammen et team som er godt tilpasset oppgaven og ser frem til et godt samarbeid med Bane Nor på prosjektet, sier administrerende direktør i Baneservice AS Igvild Storås.

Prosjektdirektør i Infrastrukturprosjekter Jon Brede Dukan ser også frem til samarbeidet med Baneservice:

- Ler kryssingsspor vil være et av de første prosjektene som ferdigstilles i Infrastrukturprosjekter med bruk av totalentreprise som gjennomføringsmodell. Baneservice er en entreprenør vi har jobbet med mange ganger tidligere, men totalentreprise på denne typen prosjekt er også nytt for dem. Det blir veldig spennende å se hva vi sammen kan skape av positive erfaringer og løsninger til det beste for prosjektet, sier han.

Dobling av kryssingssporet og nye underganger

Kryssingssporet på Ler har i dag en lengde på 459 meter, og den skal forlenges til 936 meter. Kryssingssporet skal bygges med «samtidig innkjøring» med en sikkerhetssone på 250 meter. «Samtidig innkjøring» er et signalsystem som gjør det mulig for to tog i motsatt retning å kjøre samtidig inn på hvert sitt spor på stasjonen. Signalprosjekteringen gjøres internt i Bane Nor.

I dag er det tre usikrede planoverganger på stasjonsområdet og to av disse skal i løpet av prosjektet fjernes og erstattes med to underganger. Det skal etableres tilknyttingsveier til undergangene.

Etter byggingen av et nytt kryssingsspor, skal avvikssporet dimensjoneres for en hastighet på 60 kilometer i timen. Hovedsporet får en hastighet på 120 kilometer i timen og passasjerutvekslingen vil fortsatt foregå i spor 1.

To nye jernbanebruer

Eksisterende plattform i tilknytning spor 1 skal rives og erstattes med en ny plattform på 125 meter. Det vil i tillegg legges til rette for en fremtidig forlengelse av plattformen til minimum 220 meter. Det vil også være mulig å bygge en sideplattform ved spor 2.

På grunn av forlengelse av kryssingssporet skal en ny jernbanebru for spor 1 bygges over vassdraget Kaldvella. Den eksisterende jernbanebruen over spor 2 er i dårlig forfatning og blir erstattet med en ny bru. Begge bruer skal dimensjoneres for 200-årsflom og 20 prosent klimapåslag.

Kontrakten ble inngått mellom Bane Nor og Baneservice mandag 7. januar 2019, og den har en verdi på 198 millioner kroner.

Prosjektet har oppstart ved påsken 2019. Da skal planovergangene rives og de to nye landbrukskulvertene bygges.

Powered by Labrador CMS