Oversikt over den planlagte gruveutviklingen på Engebøprosjektet.
Oversikt over den planlagte gruveutviklingen på Engebøprosjektet.

Nordic Mining søker om driftskonsesjon

Nordic Mining ASA har, via sitt heleide datterselskap Nordic Rutile AS, søkt Direktoratet for Mineralforvaltning om driftskonsesjon for den planlagte produksjonen av rutil og granat på Engebø.

Publisert

Konsesjonen vil regulere driftsforhold og prosedyrer for «effektiv og sikker mineralproduksjon». Reguleringsplan og utslippstillatelse for prosjektet er allerede godkjent, skriver selskapet i en pressemelding.

Engebø er et av få nye gruveprosjekter i Norge de siste årene og skal etter planen bli en regional hjørnesteins-virksomhet og betydelig arbeidsgiver i Sunnfjord regionen i Sogn og Fjordane.

- Engebøprosjektet er godt forankret i vår visjon om å produsere samfunnsnyttige og strategiske mineraler på en bærekraftig måte. Søknaden om driftskonsesjon representerer en viktig milepæl for klargjøring av prosjektet mot den kommende driftsfasen. Mineralvirksomheten på Engebø vil bli en langsiktig industrivirksomhet i Naustdal og Sunnfjord-regionen, sier adm. driektør Ivar S. Fossum.

(Teksten fortsetter under bildet)

Om forekomsten

Engebøfjellet med forekomst.
Engebøfjellet med forekomst.

Mineralforekomsten i Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane er en av de største uutnyttede forekomstene av rutil i verden og har blant de høyeste konsentrasjoner av rutil (TiO2) sammenliknet med eksisterende produsenter og andre kjente forekomster. Forekomsten inneholder også høy-kvalitets granat.

Mens rutil er et titanråstoff som i hovedsak benyttes som pigment i alt fra maling til iskrem, og til produksjon av titanmetall, er granat et slipemiddel som blant annet brukes til vannjet-skjæring og sandblåsing.

Om Engebøprosjektet

Engebøprosjektet skal etter planene utvikles «i tråd med norske og internasjonale standarder for helse, miljø og sikkerhet».

Det har blitt utført ca. 23.000 meter med boring i fjellet for å kartlegge forekomsten som er gunstig lokalisert ved kysten, med god tilgang til eksisterende dypvannskai og infrastruktur, og med fordelaktig logistikk til internasjonale markeder.

Den endelige mulighetsstudien ble startet umiddelbart etter at en tidlig mulighetsstudie ble fullført i oktober 2017 og er forventet ferdigstilt i midten av 2019. 

Nordic Mining har signert intensjonsavtaler for salg av både rutil og granat med internasjonale partnere som også har som intensjon å bidra til finanseringen av prosjektet.