Styreleder i Ditio, Jim Heldal (foran t.v.) og konsernsjef Ståle Rød i Skanska signerte samarbeidsavtalen mellom Ditio og Skanska. Bak står utvikler Jacob Døskeland og daglig leder Thor Petter Korsmo i Ditio.
Styreleder i Ditio, Jim Heldal (foran t.v.) og konsernsjef Ståle Rød i Skanska signerte samarbeidsavtalen mellom Ditio og Skanska. Bak står utvikler Jacob Døskeland og daglig leder Thor Petter Korsmo i Ditio.

Skanska inngår strategisk samarbeid med Ditio

Skanska går inn som deleier i softwareselskapet Ditio og inngår samtidig et utvidet utviklingssamarbeid.

Publisert

Ditio er et bergensbasert softwareselskap som har utviklet en plattform som digitaliserer informasjonsflyten i bygg- og anleggsprosjekter. Systemet skal gjøre arbeidshverdagen på anleggs-/byggeplassen langt mer effektiv og oversiktlig ved at det fanger opp hva som skjer i prosjektene.

Alt fra timeregistrering, lasslister, lokasjonen til anleggsmaskiner og utstyr, til live-oppdateringer med bilder, dagbok og rapporter om uønskede hendelser inngår i dette anvendelige digitale verktøyet.

All informasjon fanges i sanntid og kan kobles mot kalkylen slik at prosjektledelsen får full oversikt over hvordan produksjonen går. 

Trykk i utviklingsarbeidet

Skanska har vært kunde av Ditio siden 2017 og bruker systemet på alle selskapets største anleggsprosjekter. Daglig leder i Ditio er veldig fornøyd med samarbeidsavtalen de har inngått med Skanska:

- Nå kan vi sette større trykk på utviklingsarbeidet slik at vi kan vokse og utvikle oss og bli den foretrukne leverandøren til alle de store entreprenørene i Norge, forteller daglig leder i Ditio, Thor Petter Korsmo, som ikke legger skjult på at de har store ambisjoner.

- Systemet vårt er det første i sitt slag som leverer så omfattende datainnhenting for bygg- og anleggsbransjen. Vi har store planer for produktet vårt og sikter oss mot et internasjonalt marked på sikt. 

Et ledd i digitaliseringen av næringen

Konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød, er også svært fornøyd med samarbeidsavtalen, og forteller at avtalen er en naturlig konsekvens av selskapets ambisiøse digitaliseringsstrategi.

- Vi skal være ledende i næringen innen digitalisering og ser hele tiden etter områder hvor digitale prosesser og verktøy kan øke vår effektivitet, kvalitet og innovasjonsgrad. Ditio har utviklet et produkt som gjør at vi kan løse oppgaver mer effektivt og med høyere kvalitet enn tidligere. Vi ønsker å bidra til å videreutvikle Ditio slik at alle i anleggsnæringen kan ta i bruk dette effektive digitale verktøyet, sier han.

Samarbeidsavtalen mellom Skanska og Ditio ble signert 1. april 2019. Gjennom en aksjeemisjon, kommer Skanska inn på eiersiden og tilfører slik selskapet utviklingskapital.

I tillegg inngår selskapet en langvarig lisensavtale som gir Ditio en mer forutsigbar kundeportefølje. Det siste elementet i avtalen er at Ditio får tilgang til kompetansen Skanska besitter.

- Skanska har betydelig kompetanse på anleggs- og produksjonsoppfølging og er på mange områder ledende i bransjen. Det at vi får tilgang til ressurser i Skanska gjør at vi kan få enda mer kraft i utviklingsarbeidet og lage et produkt som blir bedre for alle kunder, forteller Thor Petter Korsmo.

Bedre tjenester for hele næringen

Ståle Rød er ikke redd for at selskapets beste praksis vil bli tilgjengelig for andre selskaper i næringen gjennom samarbeidet med Ditio.

- Vi ønsker å bidra til å utvikle hele anleggsnæringen gjennom dette samarbeidet. Vi tror at Skanska og Ditio sammen kan skape enda bedre digitale tjenester, ikke bare for våre prosjekter, men for hele anleggsnæringen.

Han forteller at ulike fageksperter i Skanska i perioder vil jobbe tett sammen med Ditio for å videreutvikle eksisterende funksjonalitet og tjenester eller skape nye.

Ditio får også en utvidet tilgang til selskapets prosjekter slik at de kan observere hvordan Skanska jobber samt teste ut ny funksjonalitet.

Hvordan fungerer det i praksis

En av dem som kjenner potensialet i Ditio aller best i Skanska-konsernet, er Roald Himle som er prosjektleder på prosjektet E6 Helgeland Sør.

Han har ansvar for et kontraktsområde på totalt 132 km, og forteller at Ditio gjør at han har veldig god kontroll med det som skjer ute på det langstrakte anleggsområdet.

- Det mest unike med Ditio er at systemet opererer i sanntid, og det gjør at vi klarer å fange opp ting som vi ellers ikke ville oppdaget før om en måned om vi skulle fanget alle data manuelt, sier han. 

Personellet sjekker inn og ut av arbeid ved hjelp av en app. Det gjør at systemet automatisk genererer helt korrekte timelister. Når personellet sjekker inn for å gjøre en jobb sier de samtidig hvilke utstyr og maskiner de benytter og dermed har prosjektledelsen «live» kostnadskontroll på alle maskiner.

Systemet har også en GPS-basert modul for massetransport som gjør at prosjektet kan få oversikt over status i masseforflyttingen i sanntid. Skanska bruker også systemet til registrering av uønskede hendelser og andre ting som må dokumenteres.

Da er det bare å ta et bilde på mobilen og legge det inn med en enkelt beskrivelse, så blir bildet tagget med tid og sted automatisk.

- Alle data som Ditio fanger «live» gjør at vi har et mye bedre underlag å fatte beslutninger på og vi kan også iverksette korrigerende tiltak mye tidligere, forteller Himle.

Systemet er også utformet slik at ulike bedrifter som bruker løsningen kan samhandle og dele data i ett og samme prosjekt. Underentreprenørene til Skanska på Helgeland Sør kan dermed jobbe i prosjektet til Skanska via sin egen Ditio-konto.

Skanska får de dataene de trenger, til for eksempel timeregistrering, mens leverandøren selv kan bruke dataene som grunnlag for lønnsutbetaling. 

- Det er selvsagt vanskelig å vurdere hva vi faktisk sparer ved å bruke Ditio, men en ting er i alle fall sikkert; det er veldig mye mer enn det vi sparer i arbeidstimer på å fange data. Det er et fantastisk produkt som flere i anleggsnæringen må få opp øynene for, avslutter Himle.

Powered by Labrador CMS