Det ble stopp på Svinesund for semitraileren med baller på vei fra Øst-Europa til en norsk bonde.
Det ble stopp på Svinesund for semitraileren med baller på vei fra Øst-Europa til en norsk bonde.

Forsøkte å smugle 45 halmballer


Publisert

Svinesundtollerne gjorde et uvanlig beslag 20. mai 2019, da de stoppet et vogntog kjørt av en litauisk sjåfør.

Litaueren forsøkte å smugle 45 halmballer til Norge.

Halmballene kom fra Øst-Europa og skulle til en gård i Akershus. Lasten på semitraileren var ikke deklarert ved grensepasseringen.

- Sjåføren blir nå politianmeldt. Deretter er det politiet som bestemmer om varene blir inndratt. Mest sannsynlig blir de tillintetgjort. Han hadde heller ikke tillatelse til å importere høy fra Mattilsynet, sier seksjonssjef ved Tollstasjonen på Svinesund, Wenche Fredriksen, til Nationen.