Døgnhvileplassen bygges i tilknytning til Saltdal Turistsenter og får seks oppstillingsplasser for lastebil med henger, alle med strømtilgang. Det blir også etablert et døgnåpent servicebygg med dusj og toalett.

Sju tilbud

Det er Bertelsen & Garpestad som bygger den nye døgnhvileplassen. De konkurrerte med seks andre tilbydere om jobben, og Statens vegvesen har nå signert kontrakten med entreprenøren.

Kontrakten har en verdi på i underkant av 6,7 millioner kroner (eks. moms).

Her er tilbudene:

  Tilbyder Tilbudssum (eks. mva.)
1 Bertelsen & Garpestad AS 6 691 833,00
2 H&O Bernhardsen AS 11 443 441,00
3 Kristensen Maskin AS 9 160 692,00
4 Mesta AS 8 885 560,00
5 PK Strøm AS 7 390 217,10
6 Saltdal Rør og Entreprenør AS 7 790 292,00
7 Salten Entreprenør & Eiendom AS 7 939 427,82

Døgnhvileplassen med fasiliteter skal stå ferdig sommeren 2020.