Rana Gruber AS. Bilde fra testing av Volvo A60 dumpere i gruva, september 2018.
Rana Gruber AS. Bilde fra testing av Volvo A60 dumpere i gruva, september 2018.

Tilfører 150 mill. kroner til LNS Mining

Tre selskap kjøper nyutstedte aksjer i LNS Mining som eier 100 prosent av aksjene i Rana Gruber AS og 88 prosent av aksjene i Greenland Ruby.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Det ble for kort tid siden gjennomført en emisjon på 150 millioner kroner i LNS Mining AS. Det er LNS Eiendom, Acea Properties AS og A.H. Holding AS som deltar i emisjonen, med like andeler.

Emisjonen bidrar til å styrke Rana Gruber og Greenland Ruby finansielt.

- Vi er svært glade for at vi lyktes med emisjonen i LNS Mining. Med i emisjonen har vi partnere som vi kjenner godt fra før og har full tillit til. At LNS Mining er heleid av nordnorske interesser er godt nytt for Rana-samfunnet og landsdelen. Det er særdeles viktig at det finnes selskaper som LNS Mining i Nord-Norge også i fremtiden, sier Frode Nilsen, konsernsjef i LNS Gruppen.

Greenland Ruby tar ut rubiner i sin gruve ble i Aappaluttoq på Grønland. Bilde fra mai 2017.
Greenland Ruby tar ut rubiner i sin gruve ble i Aappaluttoq på Grønland. Bilde fra mai 2017.

LNS Mining har inntil nå vært eid av LNS Eiendom AS (75%) og Acea Properties AS (25 %). Etter emisjonen, på 150 millioner kroner, er eierfordelingen LNS Eiendom (66,7%), Acea Properties AS (26,6%) og A.H. Holding AS (6,7%).

Emisjon

Emisjon er en utstedelse av verdipapirer som aksjer og obligasjoner med sikte på salg til publikum for å skaffe kapital til virksomhet. Når emisjonen gjelder aksjer er det en kapitalutvidelse.

En emisjon kan være rettet eller ordinær. Rettet emisjon innebærer at eksisterende aksjonærer får tegningsretter, som gir rett til kjøp av nye aksjer til en bestemt pris.

En ordinær emisjon skjer ved at investorer på forhånd tegner seg for ønsket antall aksjer til en bestemt pris.

Selv om å salg av nye obligasjoner formelt kan kalles en emisjon, kaller vi det vanligvis bare «utstedelse» når det gjelder obligasjoner.

Kilde: Store norske leksikon

- Sikrer videreutvikling

- Styret i LNS Mining AS har over langt tid vurdert ulike strategiske alternativer for Rana Gruber AS og Greenland Ruby DK ApS. Som styreleder er jeg veldig glad for at styret og eierne nå har konkludert med at en styrking av egenkapitalen i LNS Mining AS-konsernet gjennom en emisjon, er den beste måten å sikre en videreutvikling av gruve-aktivitetene på Mo og på Grønland. Styret er også veldig glade for at nåværende eiere er villig til å investere mer i virksomheten i tillegg til at vi har fått AH Holding AS som en ny og betydelig eier i konsernet, sier Leif Teksum, styreleder i LNS Mining AS og Rana Gruber AS.

Investor med stor tro på gruvedriften

Kristian Adolfsen, en av eierne i Acea Properties AS, sier i en kommentar at han og hans partnere har gått inn med kapital i flere omganger siden sommeren 2016, da han også ble styremedlem i Rana Gruber.

- Gjennom flere kapitalutvidelser de siste årene har vi gradvis økt vår eierandel i LNS Mining AS/Rana Gruber AS, og det er fordi vi gjennom denne perioden har erfart at Rana Gruber er et veldig veldrevet selskap, med meget kompetente medarbeidere i alle ledd i organisasjonen. Dessuten synes vi at satsingen på Grønland er veldig spennende. Vi tror derfor at dette kommer til å bli en hyggelig investering for oss, både økonomisk og på andre måter, sier Adolfsen.

Om emisjonen

  • LNS Mining er et holdingselskap som eier 100% av aksjene i Rana Gruber AS og 88% av aksjene i Greenland Ruby.
  • LNS Mining har inntil nå vært eid av LNS Eiendom AS (75%) og Acea Properties AS (25 %).
  • Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom er et helhetlig eid entreprenør og gruveselskap, som eies av familien Nilsen fra Risøyhamn på Andøya.
  • Acea Properties AS er en sammenslutning av fire selskaper/investorer, henholdsvis brødrene Roger og Kristian Adolfsen fra Andøya samt Even Carlsen og Benn Eidissen fra Lofoten.
  • A.H. Holding AS, Andreas Haugen med familie fra Andøya.
  • Etter emisjonen, på 150 millioner NOK, er eierfordelingen LNS Eiendom AS (66,7%), Acea Properties AS (26,6%) og A.H. Holding AS (6,7%).
  • Rana Gruber er Norges for øyeblikket eneste produsent av jernmalm, omsetter for ca. 1 milliard kroner og har ca. 300 ansatte.
  • Greenland Ruby er et gruveselskap på Grønland som utvinner rubiner og safirer til smykkeindustrien. Selskapet har også produksjonsanlegg som behandler steinene i Thailand og India og kontorer i Mo i Rana, New York og København. Selskapet har ca. 50 ansatte totalt sett og er i oppstartsfasen.

Nordnorsk eierskap

- Det er meget gledelig at eierskapet i LNS Mining fremdeles er på nordnorske hender og at både gamle og nye eiere viser at de har tro på det vi gjør. Nå er grunnlaget lagt for at vi skal kunne utvikle selskapene i henhold til den strategien som er lagt, sier Gunnar Moe, konserndirektør i LNS Mining AS og administrerende direktør i Rana Gruber AS i en nyhetsmelding.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS