Sjef Forsvarsmateriell Landkapasiteter, brigader Morten Eggen, på talerstolen under markeringen av den første overleveringen av til sammen flere hundre Amarok-er til Heimevernet.
Sjef Forsvarsmateriell Landkapasiteter, brigader Morten Eggen, på talerstolen under markeringen av den første overleveringen av til sammen flere hundre Amarok-er til Heimevernet.

Startet leveringen av 360 Amarok-er

Under en høytidelig overleveringsseremoni i Lutvann leir (Oslo), torsdag 3. oktober 2019, ble nye Volkswagen Amarok feltvogner overlevert HV-02.

Publisert

- Det er en stor dag for oss å overlevere de første Amarok feltvognene her på Lutvann i dag. Vi er ydmyke og takknemlige for tilliten, sa Håkon Wirak, direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy.

Avtalen Forsvarsmateriell har inngått med leverandøren Harald A. Møller AS, er på minimum 360 feltvogner (Amarok), med opsjon på inntil 700 biler totalt på samme avtale. «Initialavropet» har en verdi på ca. 368 millioner kroner. Bilene skal brukes av Heimevernet.

Bilene kommer delvis modifisert fra fabrikk før de fraktes til påbygger i Nederland, hvor de får nødvendige militære tilpasninger. Det er selskapet Modiforce som er påbygger, og det har samme eierskap som Volkswagen-importøren i Nederland. Modiforce har også vært påbygger for et betydelig antall Amarok til det nederlandske forsvaret.

Heimevernet blir mer mobilt når man tar i bruk flere hundre Volkswagen Amarok til forflytting av mannskap og materiell.
Heimevernet blir mer mobilt når man tar i bruk flere hundre Volkswagen Amarok til forflytting av mannskap og materiell.

Heimevernslagene er utrustet med to feltvogner i hvert lag, med kapasitet til å frakte åtte stridsutrustede soldater, inklusive alt lagsmateriell og forsyninger. Feltvognene er upansrede og kjøres på klasse B-sertifikat.

Overleveringen av nye feltvogner til det enkelte HV-distrikt vil skje fortløpende utover høsten 2019 og første halvår 2020.

Får større mobilitet

I tillegg til representanter fra Forsvarsmateriell og fra leverandøren Harald A. Møller AS var statssekretær Tone Skogen fra Forsvarsdepartementet og fungerende sjef Heimevernet, brigader Elisabeth Gifstad Michelsen tilstede under seremonien.

- Gratulerer med nye feltvogner. Innsatsstyrker i Heimevernet over hele landet vil nå få økt operativitet, sa statssekretær Tone Skogen fra Forsvarsdepartementet.

- Dette er en stor dag for oss i Heimevernet. De nye feltvognene gir oss bedre sikkerhet og større mobilitet som gir økt operativ evne for Heimevernet, sa fungerende sjef Heimevernet, brigader Elisabeth Gifstad Michelsen.

Avtalen varer i sju år

Anbudskonkurransen på nye feltvogner til Heimevernet ble utlyst våren 2017. Harald A. Møller AS og Forsvarsmateriell inngikk den 24. september 2018 den største enkeltkontrakten som noensinne er inngått mellom importøren og en norsk kunde.

Avtalen har en varighet på inntil sju år for leveranse av feltvogner. Parallelt med rammeavtalen, er det fremforhandlet en avtale som ivaretar service og ettermarkedstjenester for feltvognene i de elleve heimevernsdistriktene gjennom hele levetiden.

- Tid er lik operativ evne for Forsvarsmateriell. For temmelig nøyaktig ett år siden signerte vi en rammeavtale med Harald A. Møller AS. Det er gledelig å kunne overrekke en moderne feltvogn, med oppdaterte trafikksikkerhetssystemer til Heimevernet. Feltvognene bygger på den kommersielt tilgjengelige Volkswagen Amarok og innehar kun nødvendige militære tilpasninger, sier nestkommanderende i Forsvarsmateriell, kontreadmiral Bjørge Aase.