Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Stjal diesel, maskiner og redskaper for nær 5 mrd

I Sverige ber bransjeorganisasjonen Maskinentreprenörerna om mer penger til politi og toll for å ta ligaene som står bak den ulovlige milliard-virksomheten.

Publisert

I 2018 ble det stjålet diesel anleggsmaskiner og redskaper for anslagsvis 4,7 milliarder svenske kroner i Sverige.

Det viser en masteroppgave der Stina Bengtsson og Charlein Simonsson fra Lunds Tekniska Högskola (LTH), med støtte fra bransjeorganisasjonen Maskinentreprenörerna (ME), har undersøkt tyverisituasjonen med fokus på Skåne.

To av tre rammet i Skåne i 2018

- Dieseltyveri fra kjøretøy, er det absolutt vanligste lovbruddet, og andelsmessig rammer det først og fremst dem som har flere typer anleggsmaskiner. To av tre maskinentreprenører i Skåne er rammet av diesel-, innbrudds- og maskintyveri i 2018, sier Stina Bengtsson.

- Bare i Skåne ble det stjålet diesel i 2018 for 176 millioner kroner. Våre anslag viser at det for hele Sverige dreier seg om over 1,15 milliarder kroner i 2018. Dersom vi tar med tar med tyveri av maskiner/kjøretøy, utstyr og verktøy, blir summen 730 millioner kroner for Skåne og 4,7 milliarder kroner for hele Sverige i 2018, sier hun.

- Bedre registrering kan forutse tyverier

Hun har sammen med Charlein Simonsson studert svensk politis statistikk, gjort feltstudier og gjennomført spørreundersøkelse blant medlemsbedrifter i bransjeorganisasjonene ME, Sverige Åkerier og Lantbrukarnas Riksförbund.

- Et hovedproblem, er at de som rammes ikke anmelder dieseltyveri, siden verdien på det som stjeles ofte er lavere enn egenandelen. Det innebærer at politiet ikke får ført det inn i sin statistikk. Siden man da ikke ser mørketallene, prioriteres heller ikke denne typen kriminalitet. De rammede bransjene må derfor jobbe for å øke anmeldelsesgraden hos sine medlemmer. I dag ligger den på ca. 60 prosent, sier Simonsson.

- En måte å løse det på, kan være å lage en sentralisert plattform for denne typen anmeldelser. Det vil senke terskelen og gi tilgang til data som kan belyse den organiserte virksomheten, vise bevegselsesmønstre og forutse tyverier, sier hun.

Maskinentreprenörerna: - Ubegripelig

Maskinentreprenörerna (tilsvarer norske Maskinentreprenørenes Forbund) mener det er utrolig at det ikke går an å stoppe det type organisert kriminalitet det her er snakk om:

- Det er nesten alltid internasjonale ligaer som står bak, og de stjeler ikke bare diesel, maskiner, lastebiler og utstyr. De stjeler båtmotorer, bilkomponenter og andre verdisaker, så den sammenlagte summen er enorm. Det er ubegripelig at det er så vanskelig å stoppe dem og det tyvgodset de daglig frakter ut av landet. Fra MEs side ser vi et tydelig og presserende behov for økte ressurser både hos politi og toll, og betydelig større handlingsrom for tollen til å gripe inn når de ser noe mistenkelig, sier adm. direktør Hampe Mobärg i ME i en pressemelding.