Norsk Gjenvinning planlegger plassering av mineralske masser i gruvehallene i Holmen i Aurland kommune i Sogn.
Norsk Gjenvinning planlegger plassering av mineralske masser i gruvehallene i Holmen i Aurland kommune i Sogn.

Ny avtale skal sikre forsvarlig lagring av masser

Norsk Gjenvinning, Norges største gjenvinningsselskap, har inngått partnerskap med industrimineralselskapet Gudvangen Stein AS. Løsningen innebærer plassering av mineralske masser i gruvehallene i Holmen i Aurland kommune i Sogn.

Publisert

I dag leverer norske husholdninger store mengder restavfall som går til forbrenning og energigjenvinning. Under forbrenningen blir det produsert aske som må leveres til godkjente deponier som kan lagre avfallet forsvarlig uten å påvirke eller skade naturen i nærheten.

Det er liten deponikapasitet i Norge, ifølge Norsk Gjenvinning, og myndighetene etterspør flere trygge løsninger.

- Alle forholdsregler tas før vi starter opp mottak, sier Randi Warland Kortegaard, daglig leder i Norsk Gjenvinning m³ AS.
- Alle forholdsregler tas før vi starter opp mottak, sier Randi Warland Kortegaard, daglig leder i Norsk Gjenvinning m³ AS.

Etter 60 år med gruvedrift står det nå ledig en rekke fjellhaller i anortosittgruvene i Sogn. Disse fjellhallene er av fagfolk vurdert til å være spesielt godt egnet til å lagre uorganiske masser, som det per i dag ikke finnes andre løsninger for enn deponering. Geologien og steinkvaliteten i de gamle gruvene gjør at gruvene er spesielt godt egnet for permanent lagring av slike masser, ifølge Norsk Gjenvinning.

Miljø og sikkerhet i høysetet

Norsk Gjenvinning m³ AS har over tid bygget kompetanse innen trygg og miljøforsvarlig deponidrift og ser frem til samarbeidet i Sogn:

- Hver gang vi vurderer nye deponiområder, jobber vi systematisk med å kartlegge alle muligheter for å sikre at alle forholdsregler er tatt før vi starter opp mottak, sier Randi Warland Kortegaard, daglig leder i Norsk Gjenvinning m³ AS.

Hun er utdannet geokjemiker fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås, og hun har lang erfaring både som konsulent og fra miljøforvaltningen.

- Vi ønsker å jobbe aktivt sammen med både kommunen og innbyggerne for å ta på alvor de spørsmålene de måtte ha, og sikre involvering i reguleringsprosessen, sier hun.

Warland Kortegaard presiserer at hensynet til miljøet blir vektlagt høyest, da selskapet har «svært høye ambisjoner knyttet til miljøsikkerhet». Sammen med andre HMS-tiltak, skal dette danne grunnlaget for «de totale miljøtekniske løsningene som blir tatt i fjellhallene», loves det.

- Best i landet

- Vi har vurdert de nasjonale aktørene, og etter vår vurdering har Norsk Gjenvinning den sterkeste miljøfaglige kompetansen i landet. De har over tid vist hvordan man finner gode og trygge løsninger ved ulike deponier i Norge. Det var derfor naturlig for oss å inngå dette partnerskapet, sier Anders Øvsthus, kvalitet- og HMS-sjef i Gudvangen Stein. 

- Vi er svært opptatte av at dette blir gjort på en god og ansvarlig måte, som vi kan være 100 prosent trygge på, sier han.

STILLING LEDIG: