Skanska Norge hadde den laveste prisen, og Skanska fikk også det største fratrekket for kvalitet med 163,25 millioner kroner trekt fra tilbudsprisen. Selskapet kom ut med  konkurransesum på 953,295 millioner kroner.

JV Implenia-Roadbridge fikk 89 millioner kroner i fratrekk og endte opp med en konkurransesum på 1.030,076 millioner kroner. Hæhre kom inn som en god nummer tre med en sluttsum på 1.159,238 millioner kroner, inkludert en fratrekk i konvolutt 1 på 79,75 millioner kroner.

Konkurransenemd

Nå skal tilbudene gjennomgås av konkurransenemda i Statens vegvesen, Region øst, før det endelige vedtaket skal undertegnes av regionvegsjef Trygve Elvsaas.

De tre utvalgte entreprenørene deltok i den siste konkurransen om å prosjektere og bygge E16 mellom Åsbygda og Olum, etter at AF Gruppen Norge og Peab Anlegg ikke ble prekvalifisert.

Konkurransen ble gjennomført som en totalentreprise med konkurransepreget dialog.

Ros til entreprenører

Byggeleder Pål-Steinar Karlsen i Statens vegvesen har ledet arbeidet med å gå gjennom tilbudene fra entreprenørene. Karlsen, som er fra Hønefoss, ga ros til deltakerne for godt utført jobb.

Prosjektleder Åge Brudeseth i Statens vegvesen er godt fornøyd med tilbudene som nå er vurdert. Nå ser han fram til at Vegvesenet skal underskrive kontrakt før jul. Planlagt byggestart er våren 2020.

- Det har vært en lang og tidkrevende prosess både for entreprenørene og oss i Statens vegvesen, sier Brudeseth.

10,5 kilometer ny E16

Skanska skal bygge 10,5 kilometer med ny E16 som tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. I tillegg skal det blant annet bygges én kilometer fylkesvei, 4,9 kilometer drifts- og skogsbilveier, stopplommer langs ny E16 og to planskilte kryss ved Kleggerud og Olum.

E16 Åsbygda-Olum er en av to hovedentrepriser for prosjektet E16 Ringerike-Jevnaker. Prosjektet har inngått kontrakt med PNC Norge om byggeplanlegging og bygging av E16 Eggemoen-Åsbygda. Ny E16 mellom Eggemoen og Olum vil etter planen åpne for trafikk sommeren 2022.

Sikrere og raskere veg

Den nye veien skal gi bedre trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet for både lokal- og gjennomgangstrafikken.

Utbyggingen skal også legge til rette for «positiv tettsted- og næringsutvikling» i Jevnaker og trygge bomiljøet langs eksisterende E16.