Planleggingen av prosjektet foregår ved hjelp av 3D-modeller fra Gemini Terreng og tett samarbeid mellom prosjekterende, entreprenør og byggherre i såkalte Big Rooms. Fra venstre: Alexander Mosbakk og Eirik Bolstad i Peab Anlegg.
Planleggingen av prosjektet foregår ved hjelp av 3D-modeller fra Gemini Terreng og tett samarbeid mellom prosjekterende, entreprenør og byggherre i såkalte Big Rooms. Fra venstre: Alexander Mosbakk og Eirik Bolstad i Peab Anlegg.

Peab gjennomfører heldigital E6-utbygging

Nye Veier krever en heldigital prosjektgjennomføring av E6 utbyggingen mellom Kvål og Melhus, sør for Trondheim. For å lykkes tar entreprenøren i bruk en nyutviklet maskinstyringsløsning.

Publisert

Løsningen, fra Powel Construction, sikrer digital samhandling mellom anleggskontoret og maskiner og annet utstyr ute på anleggsplassen. Dette effektiviserer dataflyten og bidrar dermed til økt kvalitet i oppfølgingen av prosjektet.

Effektiviserer dataflyten mellom maskin og kontor

Peab blir den første i Norge til å ta i bruk denne løsningen.

- Maskinstyringsløsningen til Powel vil forenkle arbeidshverdagen til dem som jobber med maskinstyring, siden løsningen effektiviserer dataflyten mellom maskin og kontor, sier BIM-ansvarlig Eirik Bolstad i Peab Anlegg.

Fakta E6 Kvål-Melhus:

  • Lengde: 7 km ny firefelt motorvei.
  • Byggetid: 2019 til 2022
  • Kontraktssum: 850 millioner kroner
  • Involverte: Nye Veier, Cowi og Peab Anlegg
  • Powels IT-løsninger er i bruk under prosjektet. 

Maskinstyringsløsningen fjerner manuelle operasjoner ved dataoverføringen. Maskinstyrings- og stikningsdata sendes direkte fra programvaren Gemini Terreng og ut til maskiner og utstyr i en enkelt operasjon. Løsningen håndterer ulike filformater automatisk og sikrer at alle jobber med siste versjon av prosjekttegningene. Innmålte data sendes tilbake til Gemini Terreng og sikrer dermed en effektiv toveiskommunikasjon mellom kontor og felt.

- Interessen for maskinstyringsløsningen vår har vært stor. Vi er veldig glade for at Peab ønsker å bruke løsningen i et så stort prosjekt som utbyggingen av E6 mellom Kvål og Melhus. Vi er sikre på at dette vil effektivisere dataflyten i prosjektet og lette kommunikasjonen mellom kontor og felt, sier daglig leder i Powel Construction, Frode Solem i en pressemelding fra selskapet.

Peab er den første i Norge til å ta i bruk Powel Constructions nye maskinstyringsløsning.
Peab er den første i Norge til å ta i bruk Powel Constructions nye maskinstyringsløsning.

Forpliktet til å digitalisere gjennom IPL-kontrakt

Det er ikke uten grunn at Peab Anlegg jobber hardt med å digitalisere og effektivisere arbeidsflyten i sine prosjekt:

Nye Veier er først ut i norsk anleggsbransje med å benytte IPL-kontrakt (integrert prosjektleveranse). Dette innebærer et kontraktbestemt samarbeid mellom byggherre, entreprenør og rådgiver i alle faser av prosjektet. Partene forplikter seg til å være samlokalisert, samarbeide tett og bruke digitale verktøy som sikrer effektiv prosjektgjennomføring.

- For å lykkes med en effektiv prosjektgjennomføring, har vi inngått et tett samarbeid med programvareleverandøren Powel. Sammen skal vi sikre at sjekklister, maskinstyring og mest mulig arbeid både på kontoret, men ikke minst ute i felt dokumenteres og kvalitetssikres gjennom effektive og gode digitale verktøy, sier Bolstad i Peab Anlegg.

Utvikler nye digitale verktøy

Powel har også tidligere samarbeidet tett med Peab Anlegg i forbindelse med både vei og vindkraftutbygging.

- Peab vil bruke flere av våre IT-verktøy for å effektivisere arbeidet spesielt ute i felt. Avtalen innebærer også innovasjon og videreutvikling av våre løsninger, og resultatet fra dette prosjektet vil gjøres tilgjengelig for våre kunder i tiden som kommer, sier Solem.