NCC signerte asfalt-kontrakt på ca. 50.000 tonn

NCC Industry og Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) signerte 18. februar avtale om asfaltering for kommuner på Nedre Romerike.

Publisert

Rammeavtalen mellom NRI og NCC Industry gjelder fra 1. april til og med 31. mars 2021. Kommunene Aurskog-Høland, Enebakk og Nittedal, Lillestrøm og Rælingen inngår i innkjøpssamarbeidet.

Avtalen legger opp til at det i løpet av de to kommende årene vil bli lagt ca. 50.000 tonn asfalt på de kommunale veiene.

- Vi forventer en hektisk asfaltsesong på Romerike i år og har gjort forberedelsene for å få på plass mannskap og en tilpasset maskinpark, for å gjennomføre arbeidet trygt og effektivt, sier Øistein Bekken, distriktssjef i NCC Industry.

To asfaltlag fra NCC vil være involvert i arbeidet på NRI-kontrakten og det meste av asfalten vil bli fraktet ut fra NCCs asfaltfabrikk på Bondkall nord i Oslo.

NCC vil etter kontrakten utføre asfaltarbeid på kommunale veier, gater, gang- og sykkelveier, fortau, torg, parkeringsplasser, enkelte private veier og eventuelt utvalgte nyanlegg som driftes og vedlikeholdes av NRI-kommunene.

- Vi har forberedt et produksjonsopplegg sammen med NRI-kommunene. I tillegg til planlagte oppgaver regner vi med at en del hasteoppdrag vil komme inn her og der, sier Bekken.