Representanter fra prosjektteamene, Øyvind Moshagen (prosjektdirektør i Nye Veier Innlandet), Kåre Nordsjø, (utbyggingssjef i Nye Veier) Anette Aanesland (adm. direktør i Nye Veier), Erik Frogner (avd. dir. i AF Gruppen) og Ivar Galaaen (direktør i AF Anlegg) deltok på den digitale signeringen. Aaneslad (oppe til høyre) og Galaaen (nede til venstre) gjennomfører en digital handshake på avtalen.
Representanter fra prosjektteamene, Øyvind Moshagen (prosjektdirektør i Nye Veier Innlandet), Kåre Nordsjø, (utbyggingssjef i Nye Veier) Anette Aanesland (adm. direktør i Nye Veier), Erik Frogner (avd. dir. i AF Gruppen) og Ivar Galaaen (direktør i AF Anlegg) deltok på den digitale signeringen. Aaneslad (oppe til høyre) og Galaaen (nede til venstre) gjennomfører en digital handshake på avtalen.

Signerte kontrakt på 3,9 mrd. fra hjemmekontorene

AF Gruppen og Nye Veier med historisk hjemmekontor-signering på E6-jobb i Gjøvik og Lillehammer kommuner i Innlandet.

Publisert

Nye Veier AS signerte 27. mars kontrakt med AF Gruppen for å utvikle og regulere 23 kilometer med firefelts motorvei fra Roterud i Gjøvik Kommune til Storhove i Lillehammer Kommune, med intensjon om å bygge. Kontrakten har en total utbyggingsverdi på 3,9 milliarder kroner.

Den 23 kilometer lange strekningen omfatter bygging av vei i dagen i eksisterende trase langs med Mjøsa og en over fire kilometer lang tunnel forbi Lillehammer på vestsiden av Lågen. AF Gruppen skal også bygge ny bru på ca. 700 meter over Lågen.

- Dette er en viktig signering i en utfordrende tid. Vi har i samarbeid med AF Gruppen gjennomført sluttføringen av konkretiseringsfasen via digitale plattformer, og i dag signerte vi vår hittil største kontrakt på Østlandet, sa Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Hjemmekontor

Selve kontraktsigneringen ble utført digitalt fra toppledernes hjemmekontor.

- Det ligger litt ekstra symbolikk i at kontrakten inngås via digitale plattformer, i en tid der det blir stadig viktigere å utnytte innovative måter å jobbe på. Nå gleder vi oss veldig til endelig å kunne starte på arbeidet, sier Erik Frogner, avdelingsdirektør og prosjektleder i AF Gruppen. 

AF Gruppen skal også stå for regulering og prosjektutvikling i tett samarbeid med Nye Veier.

- AF Gruppen har god kunnskap om prosjektet og de har levert best på våre prestasjonsmål. Vi er derfor trygge på at de kommer til å ivareta reguleringsplanarbeidet og videreutvikling av prosjektet på en god måte. AF Gruppen har med seg Norconsult på laget. Dette samarbeidet har fungert meget godt i andre prosjekt de har levert for Nye Veier, så dette lover godt for et tett og godt samarbeid med både kommunene, myndighetene og Nye Veier, sier Aanesland.

Ny trase og eksisterende vei

Det er utarbeidet kommunedelplan for strekningen, der det er vedtatt at den nye veien skal følge eksisterende E6 fra Roterud til Øyresvika, mens veien skal gå i ny trase på vestsiden av Lågen forbi Lillehammer og frem til Storhove.

- Vi er veldig fornøyde med at Nye Veier nok en gang gir oss tillit til å bygge trafikksikker motorvei med høy samfunnsnytte. Flere av våre medarbeidere, meg selv inkludert, har en ekstra motivasjon for å bidra i prosjektet ettersom vi pendler på denne strekningen. Sammen med Nye Veier og gode partnere som Norconsult vil vi videreutvikle den kompetansen som er bygget opp på tilsvarende veiprosjekter, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Ny motorvei for 20 milliarder kroner

Samlet sett bygger Nye Veier ny motorvei for over 20 milliarder kroner i Innlandet.

- Utbyggingen av E6 Roterud – Storhove inngår i utbyggingen av E6 Moelv – Øyer, som igjen er en naturlig videreføring av byggingen av E6 Kolomoen – Moelv som fullføres i år. Når motorveien står ferdig fra Kolomoen til Øyer i 2025 kommer det til å ta kun 30 minutter å kjøre mellom Mjøsbyene, mens reisetiden for langveisfarende som skal gjennom Innlandet vil spare minst 20 minutter. Nye Veier har dermed klart å bygge og tilrettelegge for en helhetlig og sammenhengende utbygging som hele samfunnet vil få glede av, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier Innlandet.

På E6-strekningen Roterud - Storhove legger Nye Veier til rette for byggestart innen utgangen av 2021.

- Samfunnets store satsing på infrastruktur i Innlandet viser at dette er en attraktiv region. Ny firefelts motorvei bygger sammen Innlandet med reduserte reisetider, god forutsigbarhet og vesentlig bedre trafikksikkerhet. Med den raske elektrifiseringen av bilparken og fremtidige nullutslippskjøretøy både for gods- og persontrafikk, ser vi at motorvei i stadig større grad også blir et grønt alternativ for transport, sier Moshagen.

E6 Moelv – Øyer skal etter planen ferdigstilles innen utgangen av 2025.

Powered by Labrador CMS