Det er et omfattende arbeid som skal gjøres når betongdekket skal skiftes ut og erstattes med ny vei med asfaltdekke på E6 nordgående. Arbeidet vil pågå mellom Hauerseter og Mogreina fra april til oktober 2020.
Det er et omfattende arbeid som skal gjøres når betongdekket skal skiftes ut og erstattes med ny vei med asfaltdekke på E6 nordgående. Arbeidet vil pågå mellom Hauerseter og Mogreina fra april til oktober 2020.

Nå skal det bort!

Nå skal resten av betongdekket på E6 nord for Gardermoen endelig bort og erstattes med asfalt. Det skal bli godt for bil, kropp og sjel å slippe dunkingen fra betongskjøter.

Publisert

Nå starter arbeidet med å skifte ut resten av det utslitte og støyende betongdekket på E6 nord for Gardermoen. Og som man kunne ane av den ikke helt objektive innledningen, er undertegnede journalist ikke spesielt lei seg for å slippe dunkingen. Det antas også at flere kan være av samme oppfatning.

Uansett:

Statens vegvesen og Peab stenger veiarbeidsområdet på E6 nord for Gardermoen fra fredag kveld til tidlig mandag morgen.

Fra fredag kveld klokken 20 til mandag morgen klokken fem, skal entreprenøren gjøre europaveien klar til nytt kjøremønster med to midlertidige rundkjøringer på den 3,5 kilometer lange strekningen Hauerseter- Mogreina.

Trafikken på E6 nord for Gardermoen får redusert framkommelighet fra førstkommende helg fram til oktober. Byggleder Morten Charles Hoff (t.v.), Statens vegvesen, og anleggsleder Torfinn Dahl i Peab leder arbeidet med å skifte ut det støyende og utslitte betongdekket.
Trafikken på E6 nord for Gardermoen får redusert framkommelighet fra førstkommende helg fram til oktober. Byggleder Morten Charles Hoff (t.v.), Statens vegvesen, og anleggsleder Torfinn Dahl i Peab leder arbeidet med å skifte ut det støyende og utslitte betongdekket.
  • Det betyr at E6 blir stengt i begge retninger fra Jessheim nord til Mogreina med omkjøring via fv. 454 denne helgen.
  • Fra mandag morgen og frem til arbeidet med å bygge ny vei er ferdig i oktober, vil E6-trafikken gå i sørgående felt fra Hauerseter til Mogreina. Fartsgrensen blir skiltet ned til 50 kilometer i timen med trafikk i begge retninger. Av hensyn til trafikksikkerheten blir det satt opp midtrekkverk.

Bygger ny vei

Entreprenøren skal fjerne betongdekket, bygge opp ny veikropp, legge asfalt og merke veien.

- Vi beklager ulempene dette vil ha for trafikken på E6, men gleder oss til E6-trafikken vil gå i nordgående retning på ny asfalt uten den støyende dunkingen fra betongdekket, sier byggeleder Morten Charles Jensen i Statens vegvesen.

31 år gammelt

Betongdekket i nordgående kjøreretning på E6 mellom Jessheim nord og Mogreina stammer fra 1989, da det ble bygget ny E6 på strekningen. I løpet av de siste ti årene har betongdekket sprukket opp vesentlig.

Arbeidene med å skifte ut betongdekket mellom Jessheim nord og Mogreina startet i mai 2019.

- Entreprenøren har gjort en god jobb med å bygge ny vei fra Jessheim nord til og med Hauerseterkrysset, sier Jensen.