Disse elleve dunkene med håndsprit førte til anmeldelser og bruksforbud. Det var også flere paller med håndsprit på små flasker pakket i esker som det ikke var krav om ADR-kompetanse, -utstyr og -dokumenter på. En pall med disse eskene vises nærmest kamera.
Disse elleve dunkene med håndsprit førte til anmeldelser og bruksforbud. Det var også flere paller med håndsprit på små flasker pakket i esker som det ikke var krav om ADR-kompetanse, -utstyr og -dokumenter på. En pall med disse eskene vises nærmest kamera.

- Sa de var fritatt fra ADR-reglene

Et vogntog ble stoppet på vei til Norge med 11.000 liter håndsprit uten ADR-dokumentasjon og -utstyr. Transport-firmaet mente de var fritatt fra ADR-reglene på grunn av Covid-19-pandemien.

Publisert

Torsdag 30. april var det tungbilkontroll på Magnormoen for å sjekke tungtransport fra Sverige til Norge.

Et vogntog som ble sjekket kjørte håndsprit fra Sverige til Norge. Sjåføren manglet ADR-kompetansebevis, dokumentene var ikke i orden og vogntoget var heller ikke merket.

- Kontrollørene fikk høre fra firmaet som sto for transporten at de var fritatt fra ADR-reglene på grunn av covid-19-situasjonen som er nå. Men det stemmer altså ikke. DSB har ikke utstedt fritak for dette. Det er ikke lov å kjøre farlig gods uten tydelig merking, kompetanse og sikkerhetsutstyr. Hvis det skjer en ulykke er det viktig av redningsmannskapene ser på avstand at det er farlig gods i lasten, sier Geir Thomas Finstad, fagleder for utekontrollen i område Øst B (tidligere kjent som Hedmark) i Statens vegvesen. 

De 11.000 literne var på elleve plastdunker. Det var også flere paller med esker som inneholdt små flasker med håndsprit. Disse var, etter det AT.no forstår, ikke omfattet av ADR-reglene da fordi det var så liten mengde i hver flaske.

Det ble gitt bruksforbud, med anmeldelse av fører, transportfirma og avsender på grunn av ADR-manglene.

Powered by Labrador CMS