Veidekke Anlegg og Veidekke Industri slås sammen til Veidekke Infrastruktur i Norge.

Veidekke etablerer ny enhet

Omorganiserer virksomheter i Norge.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Veidekke samler de virksomhetene i selskapet som betjener det norske infrastrukturmarkedet. Reorganiseringen vil bidra til en «permanent samorganisering» av Veidekke Anlegg og Veidekke Industri i den nye enheten Veidekke Infrastruktur.

Organisasjonsendringen vil sikre at selskapet samler fagkompetansen som er relevant for kunder i anleggssektoren og vil bidra til å sikre en mer effektiv og enhetlig kundehåndtering av store norske anleggskunder.

Effektiviserer

- Veidekkes entreprenør- og industrivirksomhet i Norge har til nå vært organisert i tre enheter; bygg, anlegg og industri. Sammenslåingen av anleggs- og industrivirksomheten vil sikre et koordinert og effektivt kundegrensesnitt overfor viktige offentlige og private kunder i det norske anleggsmarkedet, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke ASA.

Forretningsområdene i de to virksomhetene vil i første omgang opprettholdes som i dag. Arbeidet med samordningen starter umiddelbart og skal bli ferdigstilt innen utgangen av 2020. De igangsatte forbedringsprogrammene i Veidekke Anlegg og Veidekke Industri fortsetter med «ufortrøden styrke» i den samordnede virksomheten.

- Det er mange likheter mellom forretningsområdene i dagens Veidekke Anlegg og Veidekke Industri, og store deler av fagkompetansene er like. Den nye organiseringen gjør at vi kan ta ut ytterligere stordriftsfordeler ved felles organisering av stab- og støttefunksjoner – samt at vi får  felles utnyttelse av ekspertise, som vil komme begge virksomhetene til gode, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg.

2400 ansatte

Veidekke Industri er et datterselskap av Veidekke ASA. Virksomheten er Norges største asfaltentreprenør og Norges nest største produsent av pukk og grus. 

I tillegg har selskapet aktivitet innenfor drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Veidekke Anlegg driver i dag landsdekkende anleggsvirksomhet med prosjekter innenfor vei, bane, kraftanlegg, industrianlegg og flyplasser for private og offentlige kunder.

Veidekke Infrastruktur vil ha om lag 2400 ansatte og den samlede virksomheten omsatte for 9,8 milliarder kroner i 2019.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS