Ottar Bjørnstad (t.v.) og Eugen Myhr i Statens vegvesen fikk en god idé til en ny løsning for rørfremføring.
Ottar Bjørnstad (t.v.) og Eugen Myhr i Statens vegvesen fikk en god idé til en ny løsning for rørfremføring.

«Petter Smart»-løsning til halve prisen

En ny løsning for fremføring av kabel på en strekning av E134 ga en halvering av beregnet pris.

Publisert

- Vi visste vi ville få en utfordring med fremføring av kabelen forbi Eker Papirfabrikk i Mjøndalen, sier elektroingeniør Ottar Bjørnstad i Statens vegvesen.

Inneklemt mellom industri og jernbane

På den ca. 150 meter lange strekningen langs fabrikken, ligger gang- og sykkelveien og E134 tett på hverandre uten mulighet for å utvide plassen til rådighet. E134 ligger her inneklemt mellom jernbanen og industriområdet.

Her skal det legges en kabeltrasé i rør tett inntil veiområdet. Flere alternative kabelfremføringer har vært vurdert på denne strekningen.

Ett alternativ var å støpe en betongkanal som erstatning for fundament i eksisterende gjerde. Kanalen skulle inneholde alle kabelrør i tillegg til et gjerde montert på toppen. Løsningen gjorde det vanskelig å holde full bredde på gang/sykkelveien mellom kanal og nytt betongrekkverk mot E134. Det ville gi problemer for normal vinterdrift som brøyting og strøing.

Aluminiumskasse bak gjerde

- Etter noe gransking av området og vurdering av alternative løsninger, falt prosjektet ned på å bruke eksisterende gjerde som fundament for rørføring, sier SHA-leder Eugen Myhr.

Nå blir det isteden montert en aluminiumskasse på baksiden av gjerdet mot gang/sykkelveien. I denne kassen bygges det opp en ramme av type kabelstige hvor alle trekkerør vil bli montert.

Tid og penger spart

- En enklere og lettere konstruksjon uten store krav til vedlikehold. Kabelfremføringen gir også enkel tilgang til de lysmastene som er berørt av denne strekningen. Konstruksjonen tar også høyde for senere utvidelser for kabelfremføring, sier Ottar Bjørnstad.

Den nye løsningen sparer E134-prosjektet for både tid og penger. I tillegg vil konstruksjonen fremstå som en skjerming mot industriområdet.