Redaktør Klaus Eriksen i Anlegg&Transport.
Redaktør Klaus Eriksen i Anlegg&Transport.

Umusikalsk

NETTLEDER: Tre konstellasjoner av ulike, kun utenlandske, entreprenører ble heist frem og pré-kvalifisert til gigantprosjektet Sotraforbindelsen.

Publisert

NETTLEDER: Dette skjedde midt i covid-19-krisen, og mens permitterings- og arbeidsledighetstallene var godt over 400.000 i Norge. Verst siden 1930-tallet! Presentasjonen skjedde samtidig som at statsrådene daglig ba oss holde ut og ta del i den nasjonale dugnaden.

De 17 milliardene som Sotrasambandet er beregnet til å koste, ville vært litt av en krisepakke som kunne gitt norske bedrifter håp om lys i tunnelen. I verste fall ligger det igjen smuler å kjempe om for norske selskaper når byggingen settes i gang i årsskiftet 2021-2022. Sotrasambandet-prosjektet er så stort at selv om det hadde blitt stykket opp, ville det monnet for norske arbeidere og selskaper i kjølvannet av covid-19-krisen og kronekursfallet. Satt litt på spissen; det eneste norske arbeidere og bedrifter ender opp med er å betale regningen, og senere kjøre på veien slik at det hentes inn nok bompenger så prosjektet bærer seg og kan berike ett eller annet internasjonalt konsortium.

Snakk om å flagge en mer umusikalsk melding!

Men det verste skjedde jo mye tidligere i prosessen, nemlig å planlegge et prosjekt som slår beina under norske selskap og som ruller en rød løper foran føttene på internasjonale giganter. Til tross for at gigantkontrakter med internasjonale selskap i Norge ved flere anledninger har gått helt galt, ble fristelsen altså igjen altfor stor for Statens vegvesen. 17 milliarder kroner legges i potten å kjempe om for italienske, franske, spanske, sør-koreanske, australske og japanske selskaper. Ingen norske.

Jo, det er en komplisert brukonstruksjon i prosjektet, og dette er kanskje ikke kompetanse norske entreprenører er mest kjent for å besitte. Men det er også ni km firefelts vei (ink. 1 km over Sotrabrua) og 11 km veitunneler. Det er små gang- og sykkeltunneler, masse mindre konstruksjoner, et totalls km gang- og sykkelvei (ny og oppgradering) og generell oppgradering. Drøyt 10 milliarder er beregnet til byggekostnader, og resten til drift og vedlikehold de neste 25 årene. Perfekt for både lokale og andre store, norske bedrifter.

Tall fra Byggenæringens Landsforening (BNL) i en artikkel i Bygg.no viser at nesten alle prosjekter til veibygging i 2013 var under én milliard kroner, og 60% under av kontraktene var under 300 millioner kroner. I 2020 har så langt over halvparten av kontraktene til veibygging en verdi på mer enn én milliard kroner.

Sotrasambandet er ikke det eneste gigaprosjektet i Norge der kun utenlandske giganter kjemper om jobbene. Nå kan da ikke myndighetene lenger sitte og se på at norske arbeidsplasser, selskaper og kompetanse settes på spill?

Klaus Eriksen
Redaktør i Anlegg&Transport