Jon Sandnes, adm. direktør i BNL.
Jon Sandnes, adm. direktør i BNL.

Usikkerheten øker for 250.000 ansatte

- Regjeringens forslag til revidert budsjett øker usikkerheten for bedriftene og de ansatte byggenæringen, står det i en nyhetsmelding fra BNL som organiserer industri- og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

Publisert

- Dessverre kom det få avklaringer på kommunenes økonomi, Husbankens lånerammer og andre tiltak som kunne økt etterspørselen til bygg og anlegg, sier adm. direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Byggenæringen har frem til nå holdt hjulene i gang, men nå stiger usikkerheten. 1 av 3 bedrifter i byggenæringen hadde ved inngangen av mai under en måned igjen av ordrereserven sin.

Se revidert nasjonalbudsjett 2020 her.

- Det må bevilges penger til kommunene slik at de ikke utsetter og stopper vedlikeholdsprosjekter, men øker aktiviteten. Kommunene er avgjørende for å sikre lokal etterspørsel for mange små og mellomstore bedrifter, sier Sandnes.

- Regjeringen må gi kommunene samme handlingsrom som de gir Avinor. BNL er fornøyde med at regjeringen følger opp BNLs krav om at Avinor får fem milliarder ekstra til å dekke økte utgifter og gjennomføre vedlikeholde og byggeprosjekter.

- Det tæres på ordrereservene

Skal byggenæringen fortsatt bidra til å holde de store samfunnshjulene i gang, må det komme nye oppdrag ut i markedet, påpeker BNL. Næringen har helt siden oppstart av krisen både bidratt til den nasjonale dugnaden ved å ta smittevern på alvor og holdt produksjonen oppe.

Nå tæres det på ordrereserven og nye oppdrag må ut i markedet nå, skriver BNL i meldingen. Dersom beslutningene om å styrke bl.a. kommunesektoren kommer for sent kan man risikere at bedriftene i mellomtiden ikke lenger har arbeidsstyrken.

- Husbanken må tilføres 25 milliarder i lånekapital slik at ikke krisen setter en stopper for boligbygging rundt omkring i landet, sier Sandnes.

- Permitteringsreglene må endres ut året 

Endringene i permitteringsreglene forlenges til oktober.

- Det er bra, men krisen treffer byggenæringen senere enn andre næringer, derfor må krisetiltakene forlenges ut 2020 i første omgang, sier BNL-lederen.

Regjeringen varslet i dag at det kommer nye tiltak for gjenoppbygging av samfunnet mot slutten av mai.

- BNL forventer at regjeringen kommer med konkrete tiltak som stimulerer til bærekraftige investeringer som forbereder Norge på fremtiden. Byggenæringen, Norges største sysselsetter, står klare.