- Det var tre tilbydere som ga pristilbud på oppdraget. Sveiva Norge AS hadde lavest pris  og fikk derfor oppdraget. De øvrige tilbyderne var Mesta AS og Presis Vegdrift. Kontrakten ble signert digitalt – i et Teams-møte, skriver Statens vegvesen i en nyhetsmelding.

Den eksakte kontraktsummen er 475.068.500 kroner.