Vassbakk & Stol AS er tildelt et stort rassikrigsoppdrag på fylkesvei 500 av Vestlaf fylkeskommune.
Vassbakk & Stol AS er tildelt et stort rassikrigsoppdrag på fylkesvei 500 av Vestlaf fylkeskommune.

Vassbakk & Stol AS skal bygge Kroka-tunnelen

Selskapet er tildelt et rassikrings-prosjekt på fv. 500 mellom Austrepollen og Årsnes i Vestland fylke. Det omfatter bygging av tunnel og utbedring av eksisterende vei.

Publisert

Prosjektet er en del av Kvinnheradpakken. Prosjektet ble lyst ut i 2019, og prosjektleder Kathrine Løno Lahlum i Vestland fylkeskommune er fornøyd med konkurransen og valget:

- Det har vært veldig god kvalitet på bidragene fra alle de tre tilbyderne som var med i tilbudsfasen. Dialogfasen har vært veldig lærerik og nyttig. De to andre tilbyderne, Bertelsen & Garpestad og Kruse Smith har vist gode kvaliteter, men til slutt var det Vassbakk & Stol som leverte tilbudet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet, sier hun.

- Samspill gir bedre løsninger

I 2019 var det informasjonsmøte på Stord for interesserte entreprenører, tilbudskonferanse og prekvalifisering.

- Fra januar til mars gjennomførte vi konkurransepreget dialog. Vi skal bruke en ny samarbeidsform med mer dialog og samspill mellom byggherre og entreprenør.
Vi mener at entreprenøren på denne måten får større mulighet til å påvirke løsninger med sin kompetanse og erfaring, og dermed levere mye bedre på selve gjennomføringen. Ved å involvere entreprenøren tidlig i prosessen, tror vi at vi får bedre løsninger, og samtidig spare tid og penger. Nå skal vi benytte partenes samlede kompetanse som vil gi et bedre sluttprodukt, sier Lahlum.

Skal bli enige om kontraktsum

Prosjektlederen ser frem til å samarbeide med Vassbakk & Stol fremover, og nå skal partene inn i en utviklingsfase der man skal komme frem til gode løsninger og bli enige om summen for endelig kontrakt.

Hun håper at dette er på plass rundt årsskiftet 2020/2021 og at veiarbeidet kan starte på nyåret.

Prosjektet omfatter en kort tunnel på 1500 meter (Kroka-tunnelen) og utbedring av eksisterende vei på deler av strekningen. Ny tunnel og vei i dagen skal gi bedre trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og miljø.

Prosjektet har en totalramme på 450 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS