- Tiltaket er testet og evaluert gjennom pilotprosjektet for sykkel, der vi prøver ut nye sykkeltiltak i en rekke byer for å få mer kunnskap og konkrete erfaringer, sier prosjektleder Bente Fuglseth i Statens vegvesen.

Illustrasjon over krysset Kirkeveien - Blinderrnveien i Oslo, med ventebokser for syklister som tar stor venstresving.
Illustrasjon over krysset Kirkeveien - Blinderrnveien i Oslo, med ventebokser for syklister som tar stor venstresving.

Tiltakene skal dokumentere konsekvenser for alle trafikanter. Målet er å anbefale gode helhetlige løsninger.

- Denne måten å jobbe på har vært veldig positiv. Vi har fått innspill fra byer og kommuner til hvilke tiltak vi kan prøve ut, og vi har innhentet erfaringer fra brukerne i evalueringen, sier Fuglseth.

Oppmerking av ventefelt for syklister i større lyskryss kan få flere til å ta en stor venstresving gjennom krysset.

- Dersom flere syklister velger samme adferd gjennom krysset, kan det bidra til bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for alle trafikanter, sier Fuglseth.

Sykkelbokser der syklister venter på grønt lys

Stor venstresving er innført som en del av tilretteleggingen for sykkeltrafikk på Ring 2 i Oslo. Sykkelfeltene er videreført gjennom krysset som sykkelkryssing, og det er etablert sykkelbokser der de syklende kan vente på grønt lys.

Oppmerkingen er gjennomført innenfor dagens regelverk, og trafikkregler for bruk av sykkelfelt er gjeldende. Tiltaket er evaluert av Transportøkonomisk institutt (TØI) med før og etter undersøkelser.

Erfaringer med bruk av stor venstresving i Oslo

Erfaringer så langt gir grunnlag for at tiltaket kan tas i bruk andre steder. Her er noen av erfaringene fra prosjektet:

  • Fra førperioden til etterperioden har det vært en dobling i andelen som tar stor venstresving. Det er likevel fortsatt et flertall som tar liten sving og velger samme rute som bilistene gjennom krysset.
  • I ettersituasjonen er syklistene betydelig mer positive når de vurderer hvor godt krysset fungerer. De føler seg i større grad velkommen som syklist og vet hvor plassen deres er, og de opplever det tryggere å sykle gjennom krysset.
  • Registreringen av tidsbruk viser at syklistene som tar en stor venstresving i gjennomsnitt brukte 20 – 25 sekunder mer for å komme gjennom krysset enn dem som valgte liten venstresving.