Adm. direktør Ivar Fossum i Nordic Mining har fått klarsignal til å starte driften i Engebø-prosjektet. Bildet ble tatt da han var på årsmøte Norsk Bergindustri i Oslo mars 2017.
Adm. direktør Ivar Fossum i Nordic Mining har fått klarsignal til å starte driften i Engebø-prosjektet. Bildet ble tatt da han var på årsmøte Norsk Bergindustri i Oslo mars 2017.

Fikk driftstillatelse til gruvedrift

Nordic Mining ASA har, via sitt heleide datterselskap Nordic Rutile AS, fått driftskonsesjon for den planlagte produksjonen av rutil og granat på Engebø.

Publisert

Mineralforekomsten i Engebøfjellet i Sunnfjord kommune i Vestland er en av de største uutnyttede forekomstene av rutil i verden og har blant de høyeste konsentrasjoner av rutil (TiO2) sammenliknet med eksisterende produsenter og andre kjente forekomster. Forekomsten inneholder også høy-kvalitets granat.

Onsdag 17. juni ble det klart at «Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard», har gitt tillatelse til drift på mineralforekomsten.

Konsesjonen er gitt for gruvens levetid og gjelder både over og under jord, men med mulighet for revisjon etter ti år.

Nordic Rutile AS, sendte i februar 2019 inn søknad om driftskonsesjon. Det var en høringsrunde siste halvdel av 2019.

- Driftskonsesjonen er en viktig milepel for Engebø-prosjektet. Alle hovedtillatelser er nå på plass. Dette dokumenterer at prosjektet følger de høye standardene som kreves for gruvedrift i Norge, sier adm. direktør Ivar S. Fossum i Nordic Mining.

Nordic Mining skal nå evaluere vilkårene og betingelsene som er inkludert i driftskonsesjonen og avklare eventuelle uklarheter med direktoratet, opplyser gruveselskapet i en nyhetsmelding.