Illustrasjonsfoto.

- Manglende oversikt over ventilasjonsanlegg i tunneler

Statens vegvesen etterlever ikke i tilstrekkelig grad krav til drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg, mener Vegtilsynet i ny tilsynssak.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Ved brann i en ett-løpstunnel kan ventilasjonsanlegg være avgjørende for redningen ut av tunnelen. For å være sikker på om ventilasjonsanlegget fungerer ved evnetuell brann, er det viktig at nødvendig drift og vedlikehold blir utført.

Vegtilsynet har undersøkt 18 ett-løpstunneler (over 1000 meter) med krav til ventilasjonsanlegg.

Tilsynssaken viste at Statens vegvesen:

  • ikke har utarbeidet instrukser som beskriver hvordan drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegget i den enkelte tunnel skal utføres 
  • ikke har dokumentert at det er utført nødvendig drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg i tunnelene.

Vegtilsynets vurdering er at Statens vegvesen ikke har tilstrekkelig oversikt over tilstanden på ventilasjonsanlegg.

Statens vegvesen er i ferd med å forbedre dokumentasjonen:

- Vi jobber nå med virksomhetsutvikling VU004 hvor et FDV-dokumentasjonssystem er et delprosjekt og som skal ende opp i kjøp av et program som bedre ivaretar vårt dokumentasjon behov fra bygging via DoV til fornyelse av det elektriske anlegget (15-20år) senere. Vi har pågående revisjon av  malen for DoV kontrakter elektro, sier Geir Olaf Nerlien, sjefingeniør i Statens vegvesen, Drift og vedlikehold til AT.no.

Powered by Labrador CMS