På bildet tunnelpåbygg og riggområdet på Indreeide.
På bildet tunnelpåbygg og riggområdet på Indreeide.

Syv vil bygge skredsikringstunnell

Møre og Romsdal fylkeskommune har fått syv tilbud på skredsikringstunnelen mellom Eidsdal og Geiranger.

Publisert

Kontrakten går til den entreprenøren som leverer det tilbudet som har best forhold mellom pris og kvalitet. Kvaliteten blir vurdert utfra gjennomføringsplan, organisering og nøkkelpersonell.

De syv entreprenørene som har levert tilbud er:

 • Veidekke Entreprenør AS
 • Skanska Norge AS
 • NCC Norge AS
 • Metrostav Norge AS
 • Leonhard Nilsen & Sønner AS
 • Kruse Smith Entreprenør AS
 • Bertelsen og Garpestad AS

- Det er veldig god konkurranse om kontrakten. Nå starter gjennomgangen av tilbudene for å vurdere hvilket tilbud som er best utifra kriteriene, sier prosjektleder Arne Ola Stavseng i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Totalentreprisens innhold

 • 4,8 km tunnel og 100 meter tunnelportaler
 • Komplett elektroarbeid for prosjektet
 • 400 meter vei i dagen med tilkobling på eksisterende veinett
 • En 25 meter lang bru
 • En 135 meter lang ledevoll for skred på Indreeide

Begge forskjeringene ble sprengt og klargjort i 2019 i en forberedende kontrakt.

Sikrer 13 skredpunkt

Fv. 63 er eneste vei til Geiranger på vinterstid. Når prosjektet er ferdig blir det tryggere for trafikantene og færre stenginger av vegen på grunn av skred eller fare for skred. Skredsikringsprosjektet sikrer 13 registrerte skredpunkt. Årsdøgntrafikken er i gjennomsnitt 630 kjøretøy, men med variasjoner mellom sommer på 1500 kjøretøy i døgnet til 200 om vinteren.

Møre og Romsdal fylkeskommune tar sikte på å tildele kontrakten i begynnelsen av september. Byggestarten er planlagt i høst og tunnelen skal etter planen åpne for trafikk høsten 2023.