Veien er åpnet. Fra venstre: Kjell Inge Davik (utbyggingsdirektør  i Statens vegvesen), Ståle Rød (konsernsjef i Skanska Norge), Ingelin Noresjø (statssekretær (KrF) i Samferdselsdepartementet), Ingrid Dahl Hovland (vegdirektør) og Taale Stensbye (prosjektleder, Statens vegvesen).
Veien er åpnet. Fra venstre: Kjell Inge Davik (utbyggingsdirektør i Statens vegvesen), Ståle Rød (konsernsjef i Skanska Norge), Ingelin Noresjø (statssekretær (KrF) i Samferdselsdepartementet), Ingrid Dahl Hovland (vegdirektør) og Taale Stensbye (prosjektleder, Statens vegvesen).

Åpnet 27 km ny vei

Mye raskere og billigere enn planlagt, ble den nye motorveien mellom Løten og Elverum tatt i bruk torsdag. Den nye veien åpnet tre måneder før planen og er 1,4 milliarder billigere enn antatt.

Publisert

Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet fikk æren av å klippe snoren for 27 kilometer med ny vei på riksvei 3 og 25 mellom Ommangsvollen i Løten og Svingen og Basthjørnet i Elverum. Sju kilometer med gang- og sykkelveier og en ny Ånestad kontrollstasjon er også bygget nytt.

Rekordrask bygging   

- Veien har landets korteste byggetid. Opprinnelig skulle den åpne 1. november i år, men nå åpnet etter en byggetid på bare 26 måneder og tre måneder før tiden. Prislappen er på 5,5 milliarder kroner, som inkluderer drift og vedlikehold i 20 år fremover. Dette er hele 1,4 milliarder lavere enn antatt, sier prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen.

Utbyggingen er en viktig styrking av riksvei 3 mellom Oslo og Trondheim. Utbyggingen er også med på å styrke Hamar og Elverum som en felles bo- og arbeidsmarkedsregion.

Rv. 3 25 Løten-Elverum.
Rv. 3 25 Løten-Elverum.

Fra 70 til 90 km/t og 110 km/t

Fartsgrensen på strekningen økes fra 70 til 90 km/t og 110 km/t. Firefelts vei mellom Brenneriroa og Åkroken og to- og trefelts vei ellers gir en mer forutsigbar fremkommelighet.

90 prosent av tungtrafikken mellom Oslo og Trondheim går gjennom riksvei 3 i Østerdalen.

I tillegg blir det et bedre bomiljø langs dagens vei og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum.

OPS-prosjekt

Prosjektet er, ifølge Vegvesenet, den største veikontrakten i Norge noensinne - og gjennomføres som et OPS-prosjekt (Offentlig Privat Samarbeid).

Vegvesenet som byggherre har kontrakt med OPS-selskapet Hedmarksvegen AS som er byggherrens representant, som igjen har hatt Skanska Norge som hovedentreprenør. Avtalen innebærer at Hedmarksvegen/ Skanska skal stå for drift og vedlikehold av veianlegget i de neste 20 årene.

Prisbelønnet prosjekt

Riksvei 3/25-prosjektet er det første i Norge som har oppnådd «Whole Team Award Excelent» i klima- og miljøsertifiseringen Ceequal.

Prosjektet ble tildelt prisen «Partnership Awards Europe 2019» som «Best Transport Project» - og dermed anerkjent som det beste samarbeidsprosjektet mellom offentlig og privat sektor i Europa.