Slik skal den nye brua bli.
Slik skal den nye brua bli.

Elvbrua på fylkesvei 217 stenges

Grunnen til stengingen er at Elvbrua skal bygges om og at ordinær trafikk ikke kan kjøre over brua i byggeperioden.

Publisert

Fylkesveg 217 Elvbrua ved kommunegrensen mellom Rendalen og Engerdal skal være stengt for trafikk fra fredag 7. august klokken 17.00 til 31. oktober.

Lang omkjøring

Det finnes ingen lokal omkjøring forbi Elvbrua. Innlandet fylkeskommune vil sette opp skilt om at Elvbrua er stengt på strategiske plasser slik at trafikanter kan velge alternative ruter.   

- Innlandet fylkeskommune vurderte i planfasen å bygge ei midlertidig bru slik at trafikken kunne krysse elven i stengingsperioden. Løsningen lot seg ikke gjennomføre innenfor den økonomiske rammen prosjektet har og ville således kunne føre til at andre prosjekter ikke kunne bli realisert. Vi beklager de ulempene den lange omkjøringen vil få for trafikantene og andre i byggefasen, sier byggeleder Ragnar Helstad i Innlandet fylkeskommune.

I løpet av den første helgen vil det bli etablert en gangforbindelse over Elvbrua som alle kan benytte. Gangbrua gjør det mulig å tilby pendlere en midlertidig løsning i anleggsperioden.

Tømmertransport

Ombyggingen av Elvbrua er prioritert av fylkeskommunen og tømmernæringen i «Handlingsprogrammet for fylkesveg 2018-21 (23)» (PDF, 7 MB).

- Hovedmålet med ombyggingen er å legge til rette for effektiv transport av tømmer. Når ombyggingen av brua er ferdig, kan tømmertransport på inntil 60 tonn trafikkere hele fylkesvei 217 i Engerdal og Rendalen, sier Stein Tronsmoen, hovedutvalgsleder for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

STILLING LEDIG: