Det koster over 100.000 kroner å få kjøre videre med denne trekkvogna, etter at totalvekten på vogntoget var 20 tonn for mye ved en kontroll på Jessheim trafikkstasjon 4. august.
Det koster over 100.000 kroner å få kjøre videre med denne trekkvogna, etter at totalvekten på vogntoget var 20 tonn for mye ved en kontroll på Jessheim trafikkstasjon 4. august.

Fikk lov til å veie 60 tonn - veide 80 tonn

Det endte med sekssifret gebyr for overlast, blant annet.

Publisert

Et polsk vogntog ble stoppet for kontroll ved Jessheim trafikkstasjon i Viken tirsdag 4. august. Det ble dyrt for eieren av trekkvogna.

Det viste seg at spesialtransporten veide 80 tonn. Det var gitt tillatelse på maksimalt 60 tonn. Dermed veide den 20 tonn for mye. Det ga et overlastgebyr på 103.000 kroner til bileieren.

- Bilen blir stående her til gebyret er betalt, sier kontrolleder Bjørn Uno Rogneby til Romerikes Blad (krever abonnement).

Transporten var kabotasjekjøring. Siden sjåføren ikke kunne dokumentere at han kjørte lovlig kabotasje, ble transportbedriften anmeldt. Trekkvogna hadde heller ikke bombrikke. Dette koster 8000 kroner for første gangs overtredelse.

Lasten var en del av en kran som skulle til Trøndelag og brukes til arbeidet ved en ny vindpark.

STILLING LEDIG: