Teknisk direktør i BIL, Tore Lillemork, er skeptisk til de foreslåtte endringene i tilskuddet til kjøp av El-varebiler.

BIL ut mot endringer i Enovas el-tilskudd for varebiler

Mener Enovas foreslåtte grep vil svekke elektrifiseringen av den elektriske nyttekjøretøyparken.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Enova planlegger endringer i ordningen for tilskudd til kjøp av elektriske varebiler.

De foreløpige forslagene får Bilimportørenes Landsforening (BIL) til å reagere.

Se kommentar fra Enova nederst i saken

- Vi vil på det sterkeste fraråde Enova å svekke tilskuddsordningen, skriver teknisk direktør i BIL, Tore Lillemork, i et brev til Enova.

Han er bekymret for at foreslåtte endringer i tilskuddsordningen både kompliserer og svekker muligheten for å få støtte.

- Bilimportørenes Landsforening må derfor på vegne av våre medlemmer varsle om at dette er endringer vi ikke uten videre kan akseptere, sier Lillemork.

- Savner en god begrunnelse

- Beregningsgrunnlaget for hva de ulike elektriske varebilene vil få i støtte etter Enovas nye modeller er vanskelige å forstå, og utslagene er store, sier Lillemork.

Ifølge BIL vil Norges mest solgte elektriske varebil, Nissan NV200, tape nesten 22 000 kroner i støtte på den foreslåtte omleggingen. For flere varianter av den populære el-varebilen Maxus (landets tredje mest solgte) går støtten fra 50 000 kroner til 0 kr.

- Utslagene virker pussige og savner en god begrunnelse. For den enkelte bilimportør kan utslagene bli store, sier Lillemork.

- Det er ikke til å underslå at for mange næringsdrivende vil en svekkelse av ordningen virke som en oppfordring om fortsatt å velge varebiler med forbrenningsmotor.

150 millioner så langt

Ifølge Enova er det gitt støtte til 6.844 elektriske varebiler gjennom ordningen, fordelt på 1.222 søknader. Samlet er tilskuddene rundt 150 millioner kroner.

I brevet til Enova peker BIL på det lave salget av varebiler i år, mye grunnet korona-situasjonen.

- Så vel næringsliv som bilbransje opplever nedgang og usikkerhet om fremtiden på grunn av pandemien, og for mange virksomheter er nyinvesteringer i varebiler satt på vent, sier Lillemork.

BIL savner også en tidsplan fra Enova.

- Dersom den nye ordningen innføres, må dette varsles i god tid før ikrafttreden, og med en overgangstid på anslagsvis seks måneder, mener BIL.

Ordningen må skjerpes, ikke svekkes

- Endringene virker lite gjennomtenkte, tidspunktet er svært uheldig, og konsekvensen er at Stortingets nullutslippsmål for de lette varebilene blir enda vanskeligere å nå.  

Ifølge Lillemork er selv ikke dagens tilskuddsordning kraftig nok for å nå målene myndighetene har satt for næringstransporten.

- Skal målene kunne nås, må tilskuddsordningen forbedres. Alternativt bør myndighetene vurdere om målsettingene må revideres.

Enova: Er i dialog

Ifølge Enova er det et utkast til nye ordning BIL har fått tilgang til.

- Det er ikke landet hva endringene blir, sier kommunikasjonsrådgiver i Enova, Daniel Milford Flathagen, til Bilbransje24 (betalingsmur).

- Det er det vi er i dialog med blant andre BIL om, sier han.

Konkret hvilke endringer Enova har foreslått er ikke offentlig tilgjengelig, fordi de ønsker å diskutere det og få innspill fra bilbransjen før de tar noen avgjørelser.

- Vi meldte før sommeren at det vil komme endringer i år, sier Flathagen.

- Vi har ikke fastsatt dato for når endringene trer i kraft, men det blir etter planen i høst.

Utslagene virker pussige og savner en god begrunnelse

Tore Lillemork

Powered by Labrador CMS