ÅPNING: På Bristol Hotel i Oslo gikk startskuddet for oppstart av Referansegruppen TSM tirsdag 8. september 2020. Generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Hall, under seansen.
ÅPNING: På Bristol Hotel i Oslo gikk startskuddet for oppstart av Referansegruppen TSM tirsdag 8. september 2020. Generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Hall, under seansen.

Mineralnæringen tar nye steg

Norsk Bergindustri har tatt neste skritt på veien for å forbedre miljø- og sosial praksis innenfor mineralnæringen med oppstart av Referansegruppen TSM.

Den 2. mars var en merkedag i Norsk Bergindustris historie, da avtalen om Towards Sustainable Mining (TSM), ble signert med Mining Association of Canada under PDAC i Toronto. Nå er det altså nedsatt en referansegruppe for å ta nye steg i TSM-sammenheng og som vil bli en viktig støttespiller i det videre bærekraftarbeidet.

Rådgivende organ

Referansegruppen skal rådgi Norsk Bergindustri og deres medlemmer for å kunne oppnå gode resultater i bærekraftarbeidet i samsvar med prinsippene i TSM. Arbeidet vil hjelpe virksomhetenes bidrag til den økonomiske og sosiale utviklingen i Norge, samt i lokalsamfunnene der næringen har virksomhet.

TSM er et verktøy og rapporteringssystem for å måle og synliggjøre bærekraftsarbeidet som gjøres blant Norsk Bergindustris medlemmers virksomheter. Det vil bidra sterkt til ytterligere dialog med interessegrupper og lokalsamfunn. Alle resultater publiseres og vil være offentlig tilgjengelig for alle som har interesse for bærekraftsarbeidet til den norske bergindustrien.

11 faste seter

Referansegruppen består av personer fra organisasjoner og interessegrupper som har interesse for bergindustriens virksomhet. Det er elleve faste seter i Referansegruppen som besittes av personer fra blant annet miljøorganisasjoner, finansbransjen, urbefolkningen, arbeidstakerorganisasjon, arbeidsgiverorganisasjon, lokalsamfunn og annet næringsliv.

LEDEREN PRESENTERT: Knut Sjøvold (Stema) skal lede Referansegruppen TSM. Her presenteres han av generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Hall.
LEDEREN PRESENTERT: Knut Sjøvold (Stema) skal lede Referansegruppen TSM. Her presenteres han av generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Hall.

Gruppens medlemmer bidrar med sin ekspertise og kunnskap, samt interessene til den gruppen de representerer. De har den nødvendige respekten og troverdigheten innenfor sin organisasjon og interessegruppe til å være en pålitelig representant i Referansegruppen, og de kommuniserer internt om utfordringer som er relevante for Referansegruppen. Deltagere velges av en valgkomité for tre år med mulighet for forlengelse.

Ekstern leder

Referansegruppen skal være så nøytral og uavhengig som mulig av Norsk Bergindustri, og ledes derfor av ekstern person (Knut Sjøvold fra Stema, rådgivning i byggebransjen).

Innovasjon, forskning, utdanning og entreprenørskap er helt nødvendig for at mineralske ressurser skal bli en styrke for Norge i fremtiden, ikke minst i en sirkulær økonomi. Dette betyr at de må utvinnes på en bærekraftig måte, og at de må brukes i det ferdige produktet så effektivt og så lenge som mulig, før vi sikrer gjenbruk. Bergindustrien er en fremoverlent industri som tar sitt miljøansvar på største alvor, skriver Norsk Bergindustri i en pressemelding.