Dagens E39 Leirvika-Renndalen er smal, har flere krappe svinger og enkelte partier med svært dårlig sikt. Den nye vegen skal bygges med en bredde på 9 meter og får en langt bedre standard med bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet for både privat- og næringstrafikken.

Bertelsen & Garpestad skal bygge E39-strekning

Statens vegvesen har signert kontrakt med Bertelsen & Garpestad AS, som har fått i oppdrag å bygge nye E39 Leirvika-Renndalen.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Strekningen er en del av E39 Betna-Stormyra i Trøndelag.

Kontrakten er på kr 193.407.972,12 kroner, og omfatter bygging av ca. 4,8 km ny europavei.

- Dette er en merkedag for prosjektet. Nå nærmer vi oss oppstart i den første parsellen av nye E39 Betna-Stormyra, som vil erstatte til sammen tre E39-strekninger med dårlig standard i Heim kommune i Trøndelag. Den nye veien vil holde god europavei-standard med en veibredde på ni meter, få avkjørsler og ingen krappe svinger. Ikke minst får den gul midtstripe, sier Odd Helge Innerdal, prosjektleder i Statens vegvesen.

Nye E39 Betna-Stormyra, som til sammen vil gi 26 km ny vei, vil stå ferdig i 2024. For trafikantene betyr den nye veien en enklere reisehverdag, med sju minutter kortere reisetid på strekningen, langt bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet.

Oppstart i slutten av oktober

Kontrakten ble signert av Øyvind Langemyr (t.v., daglig leder i Bertelsen & Garpestad AS) og Ove Nesje (prosjektdirektør i Statens vegvesen Utbygging).

Prosjektet starter med byggingen av nye E39 Leirvika-Renndalen, som vil krysse over fv. 6182 med en 55 meter lang bru. Det skal også bygges ei 54 meter lang bru over Stokkelva og en landbruksundergang på ca. 22 meter rett sør for Øygardsbekken. Byggetiden er beregnet til ca. 2 år.

Neste milepæl for delparsellen er samhandling mellom Vegvesenet og Bertelsen & Garpestad i midten av oktober. Etter dette vil være det klart for innrykk av de første anleggsmaskinene.

- Naboer og trafikanter på strekningen vil nok merke at entreprenøren begynner å rigge seg til allerede i slutten av oktober. Arbeidet med å bygge ny vei mellom Leirvika og Renndalen starter kort tid etter dette, sier Innerdal.

Trafikkavvikling

Ca. 60 prosent av den nye veien skal bygges i dagens trasé, og det vil by på noen utfordringer for trafikkavviklingen i anleggsperioden.

- Mest trolig starter anleggsarbeidet i jomfruelig terreng, der trafikken vil bli minst mulig berørt. Det vil derimot være nødvendig med kortvarige stengninger av veien i forbindelse med anleggsarbeid fra slutten av oktober. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan trafikkavviklingen blir så snart vi har gjennomført samhandlingen med entreprenøren, sier Innerdal.

Når det er behov for det, vil E39 bli stengt for trafikk i inntil 20 minutter. Det legges til rette for at kollektivtrafikken vil gå mest mulig uhindret.

Powered by Labrador CMS