Konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund.

Bane Nor: - Rekordstort investeringsbudsjett

Onsdag morgen la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2021. Jernbanebudsjettet øker totalt fra 26,8 til 32,1 milliarder kroner, en økning på 20 prosent i forhold til årets budsjett. Forslaget inneholder et rekordstort investeringsbudsjett til jernbane på 16,1 milliarder kroner.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Vi er svært tilfredse med at regjeringen fortsetter den storstilte satsingen på jernbane. Det er viktig for togpassasjerene og for godstransporten at vi kan holde trykket oppe i alle våre pågående byggeprosjekter, inkludert InterCity på Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen mot Hamar, sier konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund.

- Regjeringen foreslår også midler til videre planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 Høgkastet-Hønefoss. Dette er viktig for å fortsette de forberedende arbeidene vi gjør på dette prosjektet.

- Fornyelse er prioritert for lavt - togproblemer for de reisende vil fortsette

- Innenfor rammene av dette budsjettforslaget kan vi benytte 2,7 milliarder kroner til fornyelse av jernbanenettet. 2,7 milliarder kroner er et stort beløp, men det er dessverre ikke tilstrekkelig for å unngå at skinnegangen forringes ytterligere også i 2021, sier Frimannslund.

For å holde status quo på jernbanen trengs 3,5 milliarder kroner årlig til fornyelse av jernbanenettet.

Med dette budsjettforslaget, vil det store etterslepet øke også neste år, og ende på rundt 23 milliarder kroner ved utgangen av 2021, fremholder Bane Nor-lederen.

- Konsekvensen av for lav satsing på fornyelse, er dessverre at togfremføringen fortsatt vil være krevende og medføre ytterligere problemer for de reisende.

- Fornyelse er helt nødvendig for å levere et togtilbud i tråd med forventningene fra passasjerer, togselskap og myndighetene. Infrastrukturen har svært høy trafikkbelastning særlig på det sentrale østlandsområdet, og feil her gir stor negativ påvirkning på punktligheten på det øvrige jernbanenettet. Gjennom målrettet arbeid har Bane Nor greid å tilby forholdsvis stabil punktlighet de siste årene. Det skal vi fortsette å jobbe for, men det er nødvendig med høyere bevilgning til fornyelse enn det som er lagt frem i dag, sier Frimannslund.

Høy investeringsfart inn i NTP-perioden 2022-2033

De viktigste forslagene i det nye statsbudsjettet omfatter 16,1 milliarder kroner til investeringer i ny infrastruktur, 1,2 milliarder kroner til planlegging av investeringer og 2,7 milliarder kroner til fornyelse av jernbanenettet.

- Den økte satsingen på jernbanen i 2021 gir høy investeringstakt inn i neste NTP-periode, 2022-2033. For å sikre god samfunnsøkonomisk lønnsomhet er det viktig at aktivitetene kan ferdigstilles med nødvendige bevilgninger også fra 2022, sier konsernsjefen.

Powered by Labrador CMS