Styreleder Peter Kvisgaard (t.v.) og daglig leder Anders Høiback i Isachsen Anlegg ser seg nødt til å kutte inntil 100 stillinger i selskapet.

Isachsen Anlegg nedbemanner

Svak lønnsomhet og sviktende ordretilgang fører til at inntil 100 stillinger skal bort.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Isachsen Anlegg omorganiserer og reduserer bemanningen etter et svært utfordrende og krevende år for selskapet.

Ifølge daglig leder Anders Høiback, er det flere år med svak lønnsomhet, i kombinasjon med det siste årets sviktende ordretilgang som er hovedårsaken til at Isachsen må gjennomføre nedbemanning med inntil 100 stillinger.

- Vi har jobbet iherdig for å finne løsninger med mål om å unngå nedbemanninger, men dessverre er dette et av tiltakene vi må gjennomføre for å oppnå forsvarlig drift fremover. Etter at covid-19-pandemien slo til i mars, har situasjonen vært svært krevende på grunn av for lav oppdragsmengde. I tillegg har smitteverntiltak og redusert drift gjort at det har kostet vesentlig mer å drive pågående prosjekter, sier Høiback i en nyhetsmelding.

- Måtte ta grep

Både funksjonærer, ledere og fagarbeidere vil bli rammet av nedbemanningen. Høiback er klar på at styret og ledelsen i selskapet er tvunget til å ta de nødvendig grep som vil sikre de nærmere 450 arbeidsplassene som skal være med videre.

- Vi styrer mot et underskudd på 43 millioner i 2020, og det er et resultat vi ikke kan leve med uten å gjøre endringer. Vi har planlagt en omstilling som består av å redusere antall avdelinger, parallelt med at strukturen i selskapet optimaliseres for å tilpasse oss markedssituasjonen fremover. Dette er i stor grad knyttet til hvordan vi planlegger og gjennomfører prosjektene våre. Det er viktig å presisere at det også er flere prosjekter som drives med lønnsomhet i Isachsen, og med så mange dyktige arbeidsfolk på laget er jeg trygg på at vi skal snu trenden. Men det er veldig beklagelig overfor dem som etter denne omstillingen ikke vil beholde jobben sin, sier Høiback.

- En preget bransje

Det meldes om utfordringer med svak lønnsomhet og sviktende oppdragsmengde av flere bedrifter i bygg- og anleggsbransjen. Ifølge styreleder i Isachsen Anlegg, Peter Kvisgaard, er næringen preget av en reduksjon i antall prosjekter som igangsettes, og at mange av de planlagte prosjektene fra både offentlige og private byggherrer er skjøvet frem i tid:

- Markedssituasjonen er utfordrende for flere aktører i bransjen, og jeg tror dessverre at det er flere enn oss som må gjennomføre nødvendige og drastiske tiltak på kort sikt. Det er alltid svært utfordrende når det må gjennomføres nedbemanning, og det er viktig å løse slike prosesser så hensynsfullt og profesjonelt som mulig. Alle prosesser vil selvfølgelig skje i tråd med gjeldende regler i arbeidslivet, og jeg vil understreke at tillitsmannsapparatet og ledelsen i Isachsen Anlegg har god dialog i dette vanskelige arbeidet, sier Kvisgaard.

Konsernet gir trygghet

Isachsen Anlegg er en del av konsernet Hæhre & Isachsen Gruppen, og daglig leder Anders Høiback fremholder at konserntilhørigheten gir en ekstra trygghet i å fortsatt kunne tenke langsiktig, tross den krevende situasjonen selskapet står i.

- En større finansiell trygghet, og ikke minst erfaring og kompetanse fra styret og andre ressurspersoner i konsern er en stor fordel når vi møter krevende tider som nå, avslutter Høiback.

Powered by Labrador CMS