Illustrasjon over Nittedal stasjon i Nittedal kommune i Viken.

NRC Group tildelt Bane Nor-jobb

Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på 220 millioner kroner.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

NRC Group er tildelt kontrakt for oppgradering av Nittedal stasjon av Bane Nor.

Prosjektet omfatter et krysningsspor som skal forlenges fra dagens effektive kryssingslengde på 360 meter og til ny lengde på 640 meter. Kontaktledningsanlegget skal oppgraderes, med nye master og ledninger, og lavspennings- og teleanlegg som også skal utbedres i henhold til nytt anlegg.

Dagens overgangsbru skal rives og erstattes med en ny. Terrenget sør for stasjonen skal planeres og fylles ut, og det skal etableres parkeringsplasser - både på nord- og sørsiden av stasjonen.

En god del av dagens underbygning skal beholdes. Det skal legges nytt spor og nye sporveksler. Videre skal det bygge en støttemur mot Sørlivegen, og etableres ny drenering i henhold til nye planer.

- Vi er veldig fornøyde med å ha fått inn en erfaren jernbaneentreprenør som nå også skal stå for prosjekteringen i form av en totalentreprise. NRC Group har skissert et godt opplegg for samhandling med sine partnere, og også med oss i Bane Nor. Vi gleder oss til å ta del i et godt samarbeid, og klør etter å komme i gang med denne moderniseringen av Nittedal stasjon, sier Bane Nors prosjektleder for Nittedal stasjon, Tom-Erik Rørheim.

Sikrer arbeidsplasser

- Ved utbyggingen av Nittedal stasjon vil vår tverrfaglige ekspertise, samt erfaring med lignende prosjekter, komme oss og byggherre til gode, sier Arild Moe, administrerende direktør i NRC Group Norge.

- Vi takker for tillitten Bane Nor gir oss ved å tildele oss nok en betydelig kontrakt, fortsetter Moe.

- For oss, som alle andre, er covid-19-pandemien fremdeles en utfordring. Det er derfor veldig gledelig at vi vinner betydelige kontrakter som sikrer sysselsettingen for flere ansatte i lang tid fremover. Vi fortsetter dugnaden, mens vi bygger morgendagens infrastruktur, avslutter Moe.

Oppdraget inkluderer både prosjektering og utførelse av alle arbeider. Arbeidet starter i desember 2020, og er planlagt ferdigstilt august 2022.

Powered by Labrador CMS