Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i lokalene til Statens vegvesen. Foto: Klaus Eriksen
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i lokalene til Statens vegvesen. Foto: Klaus Eriksen

Vegdirektørens nyttårsønske

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovlands største nyttårsønske er at Statens vegvesen får større fullmakter til å planlegge og bygge lengre strekninger. Hun snakker også om den omtalte «julebonusen».

Publisert

Hvordan vil du oppsummere 2020 for Statens vegvesens og din del?

- Høy beredskap for landet, restrukturering, omstilling, forenkling, tempo, tydeliggjøring av oppgaver, verdi-øke leveranser og forbedre tjenester til samfunnet. Det handler om å styrke trafikksikkerhet og skape forutsigbarhet for veibrukeren, sette trafikanten i fokus. Trafikksikkerhet og sanntidsinformasjon til brukeren både når han er på veien og som eier/leier av kjøretøy.

Det ble litt rabalder da det ble kjent at de ansatte i SVV får 5000 kroner i julebonus, totalt 23 millioner kroner. Hva tenker du om de som er kritiske til denne gaven, og hva svarer du de som mener dette er feil bruk av skattepenger?

- Det er ikke en julegave. Beløpet er hjemlet i hovedtariffavtalen og er en engangsutbetaling for økt produktivitet og effektivitet til de ansatte. Mange har sluttet i Statens vegvesen, og gjenværende ansatte har fått store tilleggsoppgaver. Noe av innsparingene på lønnsbudsjettet er gitt som en engangs utbetaling for det man har stått i – i 3 år.

Er det noe du er spesielt stolt over i «annerledesåret» 2020?

- Jeg er imponert over hvor godt alle våre anlegg, drift, utekontroller, trafikkstyring/overvåking, føreropplæring og alle våre brukertjenester har levert, og økt leveranseevne på tross av krevende nye, nødvendige rutiner og smittevernstiltak. I tillegg har jeg lyst å nevne spesielt: Beredskap. Statens vegvesen startet allerede før landet «stengte ned i mars» å vaske ned mellom skift i Vegtrafikksentralene for å sikre trafikk på veiene. Logistikken av landet skulle og måtte gå. Deler av vår organisasjon har vært i rød sone hele denne perioden.

- Det kommer ikke mye verdiøkning ut av å angre på ting. Men man kan lære, sier Dahl Hovland. Foto: Klaus Eriksen
- Det kommer ikke mye verdiøkning ut av å angre på ting. Men man kan lære, sier Dahl Hovland. Foto: Klaus Eriksen

Er det noe du angrer på at du gjorde eller ikke gjorde i «annerledesåret» 2020?

- Det kommer ikke mye verdiøkning ut av å angre. Min erfaring er at det er det du ikke gjorde når du hadde muligheten til å påvirke som er den tyngste læringen. Alt er læring til kontinuerlig forbedring. Det er bare resten av dagen i dag og morgendagen vi kan gjøre noe med.

Hva eller hvem har spesielt imponert deg fra året vi nå legger bak oss?

- Jeg er imponert over digitaliseringen på kjøretøysiden. 6,1 MRD i gevinst for samfunnet. Dette er digitalisering med mange leveranser over flere år, som vi nå tar over i drift. Dette betyr mye læring som vi nå tar inn i øvrige deler av Statens vegvesen. I tillegg arbeidet med trafikksikkerhet, som vi nå tar inn i en ny fase. Et kunnskapsbasert arbeide som har pågått i mange år og gitt synlige resultater.

Det er nå bestemt at alle SVV-prosjekter over 200 millioner skal drives etter Ceequal miljøkriterier. Hva vil dette ha å si for miljø og utslipp for de gjeldende prosjektene?

- Ceequal er en systematikk for å klassifisere og sertifisere. Å måle nedtrekk på klimagasser i materialforbruk, og hvordan vi bygger vei, skal vi gjøre hver dag/uke ute i driften (tonn CO2). Her er det mye å hente, og det skal vi få til sammen med bransje, industri og leverandører.

Hva er den største utfordringen i anleggsbransjen i dag slik du ser det?

- Automasjon og robotikk, ta ut mer timeverksintensivt arbeid for å øke sikkerheten og bedre kvalitet. Det vil gi oss bedre styring på arbeidsprosessene og øke egen produktivitet og effektivitet. Mer industrialisering. Og så må vi fokusere mer på å optimalisere materialbruk og bruke kortreist stein.

Beskriv en perfekt jul for deg?

- Lange turer ute, gjerne på ski, i frisk luft, og brettspill på kvelden med familien.

Hva er ditt største ønske for det nye året?

- At Statens vegvesen får større fullmakter til å planlegge og bygge ut lengre strekninger helhetlig, og at vi disponerer reduserte kostnader. Dette gir incentiver til kostnadsreduksjoner og riktig valg av løsning. Mer mobilitet og trafikksikker vei til trafikanten, raskere.