SUPERANLEGGET: Slik møtes de som kommer inn til Svene Pukkverk. Man kan ikke unngå å se det nye anlegget fra Nordic Bulk. Foto: Klaus Eriksen
SUPERANLEGGET: Slik møtes de som kommer inn til Svene Pukkverk. Man kan ikke unngå å se det nye anlegget fra Nordic Bulk. Foto: Klaus Eriksen

Alt er salgbar vare

SVENE: Svene Pukkverk AS har investert tungt i nytt knuseverk de senere årene, og alt selskapet produserer regnes som salgbar vare.

Publisert
SJEF OG SJÅFØR: I et pukkverk vanker det mange arbeidsoppgaver. Under intervjuet vårt, måtte eier Roar Lauvli opp av stolen for å «hive i» et lass i en ventende lastebil. Foto: Klaus Eriksen
SJEF OG SJÅFØR: I et pukkverk vanker det mange arbeidsoppgaver. Under intervjuet vårt, måtte eier Roar Lauvli opp av stolen for å «hive i» et lass i en ventende lastebil. Foto: Klaus Eriksen

Svene Pukkverk er en hjørnesteinsbedrift i den lille bygda 17 km nord for Kongsberg. Tross kun syv ansatte, biter bedriften godt fra seg som arbeidsgiver, spesielt med tanke på at folkeopptellingen stoppet på 372 personer i de ferskeste tallene vi finner (fra 1. januar 2020). Og pukkverket er blitt en moderne bedrift!

Selger alt

De siste årene har selskapet nemlig tatt i bruk et splitter nytt finknuserverk og sorteringsanlegg, designet og levert av Nordic Bulk AS. Anlegget kan styres av én person, og fra en iPad. Dermed kan de ansatte bruke alle sine krefter på å mate anlegget med sprengstein, eller å fôre sultne lastebiler med ferdigvarer. Og det beste av alt, her produseres i prinsippet ikke nullstoff. Alt er salgbar vare!

SIKT: Ute i dagen er sikteverket som gjør unna den siste separasjonen før massene havner i hauger med ulike fraksjoner. Foto: Klaus Eriksen
SIKT: Ute i dagen er sikteverket som gjør unna den siste separasjonen før massene havner i hauger med ulike fraksjoner. Foto: Klaus Eriksen

- Det minste kommer ut som 0-8-fraksjon, og som vi kan splitte til 1-5 og 5-8. På grunn av kvaliteten blir dette subus som setter seg godt som topplag på grusveier. Og det er mange grusveier i dette området, sier daglig leder og eier Roar Lauvli.

Gjennomtenkt

Det er godt at alt er salgbart, for investeringen har kostet. Ca. 20 millioner kroner for finverket, og ytterligere 8 millioner for utbygging rundt grovverket. Den gamle får imidlertid levere varene en god stund til.

Designet er godt gjennomtenkt. Grovknuseren tar seg av steinblokker opptil 1x1,2 m, og steinen går ut som kult i en haug. På veien siktes det ut 20-120-fraksjon som er en populær størrelse, og som dermed ikke trenger å produseres «på nytt» i finverket. I den andre haugen går fraksjonen 20-250 og her er det stor lagringskapasitet. Denne kult-haugen kan bli 22 meter høy og 60 meter i diameter i bunn, er det bygget et selvmatende underjordisk anlegg under steinmassene.

TO FRAKSJONER: Fra grovknuseren (bak) kommer det ut kult (venstre) og 20-120-fraksjon (høyre). Sistnevnte selges som den er, mens kulten er maten til finknuseverket. Foto: Klaus Eriksen
TO FRAKSJONER: Fra grovknuseren (bak) kommer det ut kult (venstre) og 20-120-fraksjon (høyre). Sistnevnte selges som den er, mens kulten er maten til finknuseverket. Foto: Klaus Eriksen

Her benyttes tyngdekraften til å fôre transportbåndet som tar steinen inn i finverket. Alle transportbånd på hele anlegget, med unntak ut fra det gamle verket, er overbygd slik at man ikke risikerer å måtte måke snø «halve dagen» for å komme i gang med produksjonen. Det er også et støvreduserende tiltak.

Spindel og kon

Steinen går først inn i en Sandvik-spindel. Det som ikke tas ut som egen fraksjon, går videre og havner i en Sandvik-konknuser. Her tas steinen ned i ytterligere fraksjoner som siktes og fordeles i egne hauger. Totalt har hele anlegget kapasitet på 350 tonn i timen.

- Men det blir veldig teoretisk, for det klarer ikke grovknuseren å produsere, sier Lauvli.

- Hva betyr det nye anlegget for virksomheten deres?

TYNGDEKRAFT: Kulten presses ned i et underjordisk anlegg og fraktes videre på transportbånd og inn i finknuseverket. Foto: Klaus Eriksen
TYNGDEKRAFT: Kulten presses ned i et underjordisk anlegg og fraktes videre på transportbånd og inn i finknuseverket. Foto: Klaus Eriksen

- At vi har gått fra skrusikringer til iPad, gliser han tilbake, før han fortsetter:

- Det er klart at vi merker dette. Utgiftene står riktignok fortsatt i kø etter investeringene vi har gjort, men nå betaler vi ned på vårt eget anlegg, sier Lauvli som kjøpte seg inn i Svene Pukkverk AS sammen med sin far i 2001.

Stein fra sølvgruver

Pukkverk-virksomheten ble etablert så langt tilbake som i 1959, den gang for å knuse ned stein igjen etter sølvgruvedrift i Svene. Totalt ble det tatt ut rundt 11 tonn sølv fra Svene-gruva, og avfallet ble altså starten på et nytt eventyr.

Nå har faren til Roar dessverre falt fra, men desto hyggeligere er det at sønnen Kristian (23) er kommet med i firmaet. Han kjører lastebil, og det er allerede blitt mange turer til kunder over store deler av Østlandet.

HENTER: En rekke andre biler kommer for å hente stein på Svene Pukkverk. Her en bil fra Lars Haga AS. Foto: Klaus Eriksen
HENTER: En rekke andre biler kommer for å hente stein på Svene Pukkverk. Her en bil fra Lars Haga AS. Foto: Klaus Eriksen

Ett av de «store» produktene er jernbanepukk. Da Lieråstunnelen skulle oppgraderes, fikk Svene en skikkelig ordre på 41.000 tonn. Selskapets tre egne biler, og 7-8 ekstra innleide, gikk i skytteltrafikk til depotet i Lier som tar et par drøye timer å kjøre tur/returtur. Totalt ble det kjørt 1200-1300 turer for å levere denne steinen.

Et annet prosjekt som faktisk var grunnen til at selskapet kunne investere i det nye finknuseverket, var levering av all singel til konstruksjonsbetongen til E134-utbyggingen forbi Kongsberg. Ca. 80.000 tonn ble kjørt fra Svene Pukkverk til veibyggingen ved Kongsberg.

Powered by Labrador CMS