Strømmen bru på E6 i Sørfold. Nå skal det bygges ny bru på samme fylling langs nåværende bru.
Strømmen bru på E6 i Sørfold. Nå skal det bygges ny bru på samme fylling langs nåværende bru.

Bygger ny bru på E6 i Straumen i Sørfold

Arbeidsfellesskapet ONOS – Haugholt har fått oppdraget med å bygge ny bru på E6 i Straumen i Sørfold. Brua er beregnet å koste 75 millioner.

Publisert

Strømmen bru på E6 i Sørfold i Nordland ligger på ei fylling i bukta rett ved kommunesenteret Straumen. Den nye brua skal bygges på samme fylling, oppstrøms langs nåværende bru.

Koster 75 millioner

Ny bru i Straumen har stått på ønskelista lenge. Arbeidet med reguleringsplan startet i 2009, og bygging av bru var aktuelt både i 2013 og 2016, men først i 2021 har prosjektet fått tildelt midler.

Det er satt av totalt 75 millioner kroner til bygging av den nye brua på E6. Entreprenørene ONOS Ole Nordmo & Sønn AS fra Bardufoss i Troms og Haugholt Anlegg`s Service AS fra Gjerstad i Agder skal sammen utføre arbeidet. Planen er at nybrua skal stå ferdig i november 2022.

Bru med spesiell historie

Strømmen bru har en spesiell historie. Fyllingen over Straumbukta ble bygget under krigen i regi av den tyske okkupasjonsmakta. Den ble opprinnelig bygd til Polarbanen mellom Fauske og Narvik, der fyllingen i Straumen var en del av den planlagte jernbanetraseen.

Dagens veibru ble bygget i 1964, og E6 ble da lagt på fyllinga. Brua er 15 meter lang. Det trange Straumløpet har ført til utgraving av bunnmassene under fundamentene. Dermed har det oppstått setninger på landkarene og kjørebanen.

Støy fra byggearbeidet

Den nye brua blir 58 meter lang. Den bygges i tre spenn og skal fundamenteres til fjell. Bruoverbygningen skal bygges på rammede stålrørspeler.

Innbyggerne i Straumen må regne med å oppleve støy fra anleggsarbeidet, spesielt i den første delen av anleggsperioden fra oktober til desember i år, i forbindelse med sprengings- og fundamenteringsarbeid.

Trafikken vil gå over nåværende bru i byggeperioden. Trafikantene må forvente at det blir nedsatt hastighet på strekningen i hele byggeperioden. Veitrafikksentralen 175.no vil oppdatere informasjonen til trafikantene fortløpende.

Powered by Labrador CMS