Enveisregulert sykkelvei med fortau er testet ut i Åkerbergveien i Oslo.
Enveisregulert sykkelvei med fortau er testet ut i Åkerbergveien i Oslo.

«Dansk sykkelvei» inn i veinormalen

Enveisregulert sykkelvei med fysisk skille som skiller syklende fra gående og kjørende med kantstein er nå inkludert i normalen for vei- og gateutforming.

Publisert

Enveisregulerte sykkelveier er vanlig blant annet i Danmark og Nederland, mens normert løsning i Norge har til nå vært toveis sykkelvei der man sykler i begge retninger.

Vellykket Oslo-test

Enveisregulert sykkelvei er testet ut og evaluert i Oslo. Erfaringer herfra var gode og tilsa at løsningen burde inkluderes i veinormalene.

Vegdirektoratet har nå vedtatt nye normalbestemmelser for utforming, skilting og oppmerking av enveisregulert sykkelvei med fortau.

Dette har vært en etterspurt løsning i norske byer, og det var derfor viktig å få på plass et regelverk for løsningen i henhold til norske trafikkregler og øvrig regelverk

Slik er prinsippet med envegsregulert sykkelvei med fortau.
Slik er prinsippet med envegsregulert sykkelvei med fortau.

Pilotprosjekt

- Enveisregulert sykkelvei med fortau er ikke egnet overalt, men kan være et godt alternativ på utfordrende strekninger med mye biltrafikk og fartsgrense 40-50 km/t. Ved å skille syklende fysisk fra både motorisert trafikk og gående, kan tiltaket føre til økt trygghet og sikkerhet for alle trafikantgrupper. Tiltaket er arealkrevende og kan derfor kun brukes i relativt brede gater. Tiltaket er mest aktuelt der det er potensial for mange syklende og som en del av en sammenhengende sykkelrute, heter det i Vegvesenets veinormal.

Enveisregulert sykkelvei er et av seks pilotprosjekter for sykkel, som Statens vegvesen tester ut i en rekke byer for å få mer kunnskap og konkrete erfaringer med nye sykkeltiltak.

Powered by Labrador CMS