Fra venstre: Thomas Mollerup, administrerende direktør i Aarsleff Rail, og Karl Johan Kopreitan, eier og styreleder i Trym, var begge fornøyde etter signering av avtalen om kjøp av Trym Anlegg.

Dansker kjøper norsk anleggsbedrift

- Vi ser på Norge som et svært spennende marked, sier dansk leder.

Det danske Aarsleff-konsernet går inn på eiersiden i den norske entreprenøren Trym Anlegg. Aarsleff Rail er en betydelig jernbanespesialist i det nordiske markedet, og er allerede etablert i Norge gjennom Banedrift AS.

Trym Anlegg har de siste årene vært en del av eiendoms- og entreprenørkonsernet Trym, med Trøndelag som sitt hjemmemarked.

Historien om Trym Anlegg startet ved opprettelsen av Grunnarbeid i 1985, og fra 1995 opererte selskapet under navnet Teknobygg. Selskapet har 90 ansatte, og hadde i 2021 en omsetning på 426 millioner norske kroner. Trym Anlegg har en betydelig andel av omsetningen sin knyttet til jernbane og øvrig infrastruktur.

- Ser Norge som et svært spennende marked

Eierne av Trym Anlegg og Aarsleff Rail har brukt god tid på å bli kjent med hverandres virksomheter, og funnet at selskapene deler mange av de samme verdiene. Begge virksomhetene «prioriterer kvalitet, arbeidsmiljø og sikkerhet høyt, og både Trym Anlegg og Aarsleff Rail har et sterkt ønske om å bidra til et bærekraftig samfunn».

- Vi er veldig glade for å ha inngått avtale om medeierskap i Trym Anlegg med Aarsleff, sier Karl Johan Kopreitan, styreleder i Trym.

- I søken etter en partner som kan bidra til at Trym Anlegg får realisert sitt potensial som jernbanespesialist, har vi funnet den perfekte samarbeidspartneren i Aarsleff Rail. Jeg er veldig bekvem med å invitere våre nye danske venner inn på eiersiden i selskapet, sier Kopreitan.

Aarsleff Rail har ambisjoner om å utvide sin virksomhet i Norge, og ønsker å bidra med kompetanse og ressurser til at Trym Anlegg skal bli en komplett jernbanespesialist i det norske markedet.

- Vi ser på Norge som et svært spennende marked, sier Thomas Mollerup, administrerende direktør i Aarsleff Rail.

- I Trym Anlegg har vi funnet et veldig godt utgangspunkt for å bygge en komplett og slagkraftig jernbanevirksomhet i Norge. Vi er imponerte over kompetansen som finnes i selskapet allerede, og liker veldig godt måten selskapet drives på, sier Mollerup.

Selskapet skal fortsatt ledes fra Trondheim

Trym Anlegg skal fortsatt ledes fra Trondheim, og ledergruppen i selskapet fortsetter i sine roller. Karl Johan Kopreitan, eier av Trym, vil inngå i styret for selskapet sammen med representanter fra Aarsleff.

Avtalen som er inngått mellom partene priser Trym Anlegg til 240 millioner norske kroner, og legger til rette for at Trym skal være en aktiv og ansvarlig medeier i Trym Anlegg inntil senest 2027 med en eierandel på 33,4 prosent. Partene er enige om å videreføre virksomheten under dagens navn.

Transaksjonen forutsetter godkjenning fra Konkurransetilsynet.

Powered by Labrador CMS