- For oss i Hogst er det et kjempestort pluss å kunne tilby våre ansatte muligheten til å kunne ta fagbrev, sier daglig leder Vegard Nytrø.

Får ny og verdig start gjennom fagbrev

- Vi rekrutterer helst folk som har «hull i CV-en» og som mangler formell kompetanse. I målgruppen vi rekrutterer fra, er det 60 prosent som ikke har fullført grunnskole, sier daglig leder i Hogst AS, Vegard Nytrø.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse deler i disse dager ut til sammen 20 millioner kroner. Midlene skal brukes til å forberede voksne på å ta et fagbrev. Hogst AS fra Trøndelag er blant dem som får midler i år.

Hogst AS hjelper tidligere straffedømte som vil endre livet sitt ved å tilby dem opplæring og fast arbeid som skogsarbeidere. Ordningen er en del av Nettverk etter soning.

Gjennom å komme i jobb, får de mulighet til å legge kriminalitet og rusproblemer bak seg. På selskapets kundeliste står flere energiselskaper som Statkraft og Tensio, Nortømmer og Trondheim kommune, i tillegg til byggentreprenøren Hent. Selskapet har i dag åtte ansatte. Nå får de mulighet til å tilby fagopplæring gjennom ordningen Kompetansepluss til de ansatte.

- Vi rekrutterer helt uten kriterier, og helst folk som har «hull i CV-en» og som mangler formell kompetanse. I målgruppen vi rekrutterer fra, er det 60 prosent som ikke har fullført grunnskole. Det sier seg selv at det er små muligheter for denne gruppen til å komme seg videre, de får virkelig føle på utenforskap både i arbeidslivet og i samfunnet ellers, sier daglig leder i Hogst, Vegard Nytrø. Han har selv mange års erfaring fra kriminalomsorgen.

Selskapet tilbyr de ansatte mange kurs, og undersøkte derfor hva mer de kunne gjøre for at de ansatte skulle komme seg videre i livet. Løsningen ble å tilby dem fagopplæring gjennom Kompetansepluss.

Hogst AS hjelper tidligere straffedømte som vil endre livet sitt ved å tilby dem opplæring og fast arbeid som skogsarbeidere. Nå får de muligheten til å ta fagbrev.

- Mange av våre ansatte har ingen dokumentasjon på at de kan noe. De begynner helt fra start i arbeidslivet som voksne. For oss er det et kjempestort pluss å kunne tilby dem muligheten til å kunne ta fagbrev. Dette fordi fagbrev er etterspurt over alt i arbeidslivet, sier Nytrø.

Nå kan de ansatte selv bygge kompetansen sin videre, de kan svare på jobbannonser, og de får en CV med fagbrev på.

- Som leder tror jeg dette blir starten på et verdig arbeidsliv for den enkelt ansatte. For oss som selskap betyr det at vi blir oppfattet som en seriøs aktør, og det er en stor fordel å ha ansatte med fagbrev når vi skal delta i anbudsprosesser, sier Nytrø.

Et vendepunkt i livet

«Thomas» er en av de ansatte i Hogst som nå skal få ta fagbrev. Av hensyn til barn og familie ønsker han ikke å stå frem med sitt egentlige navn. Han gikk tidligere på yrkesskole, og skulle ta fagbrev da livet kom i veien. «Thomas» nærmer seg 40, og bak seg har han 20 år med kriminalitet og rus, og fire av disse årene har han tilbragt i fengsel. Resultatet er et stort hull i CV-en. Men den siste gangen før han skulle i fengsel skjedde noe som endret alt.

- Jeg ble far rett før jeg skulle inn til soning, og sto ved et vendepunkt. Dette gjorde meg bestemt på å legge om livet helt. Jeg fikk høre om Hogst i fengselet, og fikk tilbud om jobb etter soning, forteller «Thomas». I desember 2020 slapp han ut fra soning, og kunne starte rett i ny jobb. Nå har denne jobben ført til at han får muligheten til å kunne ta fagbrev.

- Kompetanseheving med fagbrev er en viktig investering i enkeltmennesker. For noen kan det være inngangsbilletten til arbeidslivet. Som samfunn tjener vi på at flest mulig klarer å stå i jobb lengst mulig, sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

- Dette er en fantastisk mulighet for meg personlig, og for alle andre som jobber her. Slik kan selskapet vise til fremdrift, samtidig som de hjelper oss ansatte videre i livet. Fagbrev betyr mye for å kunne søke jobber i fremtiden. For meg er dette utelukkende en positiv opplevelse. Det betyr mye for meg å kunne hente sønnen min i barnehagen i arbeidsklær, og at han kan se at pappa går på jobb. Nå gleder jeg meg på sikt til å vise han fagbrevet mitt også, sier «Thomas».

900 voksne får hjelp på veien mot fagbrev

Totalt vil det bli arrangert 90 kurs over hele landet. Mange av dem som skal delta har lang arbeidserfaring, men trenger å styrke de grunnleggende ferdighetene sine for å kunne ta fagbrev. Virksomheter og tilbydere har i samarbeid søkt om penger gjennom fagopplæring i Kompetansepluss. Ordningen skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre stadig nye kompetansekrav og hurtig omstilling i arbeidslivet.

- Grunnleggende ferdigheter er viktig, også for dem som har vært mange år i arbeidslivet. Målet er å gi kursdeltakerne den kompetansen de trenger for å ta fagbrev som praksiskandidat. Dette vil gjøre at de sikrer fremtiden sin i arbeidslivet og kan stå lenger i jobb. Vi ser at arbeidsgivere stiller stadig høyere krav til formell kompetanse og da blir det viktig å ha fagbrev i mange yrker, sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Ordningen gir deltakerne opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, muntlig, IKT, norsk eller samisk kombinert med fagopplæring, mens de er i jobb. Målgruppen for ordningen er voksne arbeidstakere med lav formell utdanning, men lang erfaring innen sitt fag. Gjennom ordningen får de anledning til å ta fagbrev som praksiskandidat.

- Kompetanseheving med fagbrev er en viktig investering i enkeltmennesker. For noen kan det være inngangsbilletten til arbeidslivet. Som samfunn tjener vi på at flest mulig klarer å stå i jobb lengst mulig, sier Skule.

Powered by Labrador CMS