Byråd for miljø- og samferdsel Sirin Stav og Per Magne Mathisen, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, fikk æren av å utløse siste sprengsalve i Hellerudtunnelen på Østensjøbanen.
Byråd for miljø- og samferdsel Sirin Stav og Per Magne Mathisen, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, fikk æren av å utløse siste sprengsalve i Hellerudtunnelen på Østensjøbanen.

Gjennomslag i T-banetunnel

Det har vært utfordrende tunnelbygging, med få meter til bebyggelsen over og annen tunnel.

Publisert Sist oppdatert

Mandag 8. august gjennomførte Sporveien siste sprenging i den 400 meter lange Hellerudtunnelen. 60.000 passasjerer kan få kortere reisetid på T-banens linjer 2 og 3 når den nye tunnelen tas i bruk neste høst.

Det er AF Gruppen som er utførende entreprenør av banebyggingen for Sporveien.

- Dette er en gledens dag for alle som reiser med T-banen, og for alle som er opptatt av at Oslo skal være en miljøvennlig og god by å bo i. For å nå våre ambisiøse mål om å kutte utslipp og redusere biltrafikken, er vi avhengig av et attraktivt og velfungerende kollektivtilbud. Den nye tunnelen vil gi mulighet for høyere hastighet for T-banetogene, og et bedre nærmiljø i området når T-banetraseen legges i tunnel, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav.

Lys i tunnelen

Tunnelbyggingen på Østensjøbanen startet 4. april i år. Etter oppstarten er det gjennomført en kombinasjon av sprenging, vaiersaging og pigging. Konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, Per Magne Mathisen, understreker at dagens gjennomslag markerer en stor milepæl.

En glad og fornøyd byråd og MDG-politiker Sirin Stav satte av gjennomslagssalven.
En glad og fornøyd byråd og MDG-politiker Sirin Stav satte av gjennomslagssalven.

- Tusenvis av arbeidstimer er lagt ned for at vi i dag kan feire gjennomslag og lys i tunnelen. Jeg vil rette en stor takk til alle som bokstavelig talt har jobbet på spreng for å få dette til. I tillegg vil jeg på Sporveiens vegne rette en vel så stor takk for tålmodigheten til alle naboer som har vært berørt av anleggsarbeidet. Oppgraderingen av Østensjøbanen fortsetter med uforminsket styrke og vi er godt i rute, sier Per Magne Mathisen i Sporveien.

Satsing på T-bane

T-banen i Oslo står for over 120 millioner enkeltreiser i et normalår. Til sammenligning ligger antall enkeltreiser med tog i hele Norge samlet sett på ca. 80 millioner, målt før pandemien.


SISTE SALVE: Byråd for miljø- og samferdsel Sirin Stav setter av siste salve.

I perioden frem til 2040 vil det skje en betydelig satsing på T-banen i Oslo, med blant annet innkjøp av flere nye T-banetog og utskiftning av signalanlegget til T-banen.

- Oppgraderingen av Østensjøbanen er et viktig ledd i opprustningen av T-banen i Oslo. Østensjøbaneprosjektet bidrar til kortere reisetid på linjene 2 og 3, samtidig som vi oppgraderer infrastrukturen og forbedrer punktligheten og forutsigbarheten for de reisende. Den nye Hellerudtunnelen gir mulighet for høyere hastighet for T-banetogene, og vil resultere i et bedre nærmiljø nå som T-banetraseen legges inn i fjellet, sier Sporveiens Per Magne Mathisen.

Ny tunnel og to nye bruer

Rundt én kilometer av Østensjøbanen skal fornyes, nærmere bestemt strekningen mellom Brynseng og Hellerud T-banestasjoner. Mellom Brynseng og Hellerud er det i dag to eldre stålbruer som er på slutten av sin levetid. Begge bruene vil bli erstattet av nye. Når T-banetraseen tas i bruk neste høst, vil T-banen gå inn i tunnel sør for bro over Østensjøveien, og komme ut nær Hellerud T-banestasjon.

Dårlig berg og såkalt lite overdekning, har vært en krevende del av prosjektet. Overdekningen, eller avstanden, fra Hellerudtunnelen og ned til Brynstunnelen, er ca. fem meter, noe som gjorde at Sporveien valgte en teknikk med vaiersaging av påhogget mot Østensjøveien. Avstanden mellom tunnel og opp til nærmeste bebyggelse er på det minste cirka sju-åtte meter.

Fokus på sikkerhet

Sporveien har i alle utbyggingsprosjekter sterk fokus på helse, miljø og sikkerhet. Vibrasjonsmålere blir aktivt brukt for å påse at sprenginger holder seg innenfor gjeldende grenseverdier for rystelser. For å sikre at alle arbeider er blitt forsvarlig utført, har det i Østensjøbaneprosjektet vært tett oppfølging av geologer under planlegging, prosjektering og løpende under bygging.

Ved oppstarten av tunnelarbeidene ble det i en lengre periode avfyrt korte salver og gjennomført forsiktig sprengning, mens T-banetunnelen krøp seg over og forbi begge løp i Brynstunnelen. Sprengningene krevde at Brynstunnelen ble stengt for veitrafikk i kortere perioder.

- Så langt er vi svært fornøyde med arbeidene som er gjennomført. Nå venter sprengning av grøfter, bergsikring og vann- og frostsikring. Sporveien og prosjektet vil fremover ha fortsatt fokus på sikkerhet, kvalitet og fremdrift, for å sikre at åpningen av den oppgraderte strekningen på Østensjøbanen vil skje som planlagt, høsten 2023, sier Per Magne Mathisen, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien.

Fornyelsen av Østensjøbanen

  • T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud T-banestasjoner skal fornyes, blant annet med ny T-banetrasé og ny tunnel
  • Bakgrunnen for oppgraderingen av Østensjøbanen er at T-banestrekningen Etterstad–Hellerud har en nesten hundre år gammel infrastruktur, inkludert to bruer som er på slutten av sin levetid
  • Den bratte og kurvede T-banetraseen mellom Bryn bru og Hellerud er opprinnelig en tidligere trikketrasé beregnet for helt andre hastigheter enn dagens, og ikke minst fremtidens T-banedrift
  • Høsten 2021 startet arbeidet med å fornye strekningen Etterstad–Hellerud på Østensjøbanen
  • Byggingen av den nye T-banetunnelen startet 4. april i år
  • Den nye T-banetunnelen bygges med tradisjonell tunneldriving, ved at det først bores og deretter sprenges innover i fjellet
  • Høsten 2023 er T-banetunnelen og -traseen som helhet planlagt å være ferdig
  • I siste del av 2023/2024 vil det bli utført eventuelle etterarbeider
  • Kostnadsrammen for fornyelsen av Østensjøbanen er 970 MNOK
  • Les mer om arbeidene på Østensjøbanen på prosjektets informasjonsside på Sporveien.com
Powered by Labrador CMS