Denne lastebilen var blant det som ble avdekket i bakken på Statens vegvesens E39-anlegg i Knarvik.
Denne lastebilen var blant det som ble avdekket i bakken på Statens vegvesens E39-anlegg i Knarvik.

Gravde opp to lastebiler

Og det var bare en liten del av det veiprosjektet avdekket.

Publisert

På Statens vegvesens oval rundkjøring-prosjekt på E39 Knarvik i Vestland fylke dukket det opp nedgravde gjenstander da gravemaskinene ble satt i sving.

- Vi gravde opp blant annet to gamle lastebiler, en personbil, oljefat, bildekk og annen søppel. Med alt dette fjernet, er det helt klart renere på Knarvik. Du kan godt si at vi rydder opp i gamle synder. For det viste seg at det absolutt ikke var rene masser i bakken, sier byggeleder Allan Emil Nyheim i Statens vegvesen.

Grønt prosjekt

Hovedentreprenør på oval rundkjøring-prosjektet i Knarvik, er Vassbakk & Stol AS.

Karmøy-firmaet er underlagt strenge krav til avfallssortering, og hadde sorteringsverk i starten av anleggsarbeidet.

Byggeleder Allan Emil Nyheim og kontrollingeniør Anne Marta Espelund i Statens vegvesen. Til venstre står anleggsleder Glenn Mindre fra hovedentreprenør Vassbakk & Stol.
Byggeleder Allan Emil Nyheim og kontrollingeniør Anne Marta Espelund i Statens vegvesen. Til venstre står anleggsleder Glenn Mindre fra hovedentreprenør Vassbakk & Stol.

- Her sorterte vi ut stein fra blandede masser, både rene og forurensede. Dette gjorde at store deler av massene kunne gjenbrukes på anlegget. Dette reduserte mengden ny stein som måtte fraktes inn, sier anleggsleder Glenn Minde i Vassbakk & Stol.

Dette er positivt både for økonomien og miljøaspektet i prosjektet.

Grønt og miljøvennlig skal det bli også når trafikkøya i rundkjøringen står ferdig og er beplantet.

Tidligere har mye overvann fra E39 rent ned i Kvassnesstemma. Nå blir dette vannet ledet bort bra det populære friluftsområdet og rett ned i Osterfjorden.

- Det grønne skiftet er viktig for oss i Statens vegvesen. Derfor ligger det inne miljøinsentiv i alle våre nye kontrakter, sier Allan Emil Nyheim i Statens vegvesen.

To års anleggsarbeid

Anleggsarbeidet i Knarvik startet i mars i år, og skal etter planen være ferdig i mars 2023.

I tillegg til ny rundkjøring, skal det bygges fortau og gang-/sykkelvei ved Stallane. Det skal også bygges ny kommunal vei fra rundkjøringen til Knarvik senter og Kvernhushaugane.

Med i prosjektet er også omfattende ledningsarbeid for Alver kommune, i tillegg til kabelarbeid.

Kontrakten med Vassbakk & Stol har en verdi på 70,5 millioner kroner.

Prosjektet E39 Knarvik sentrum er et av prosjektene i bompengepakken Nordhordlandspakken.

Bompengeinnkrevingen startet i desember 2019, og skal etter planen være ferdig i 2031.

Powered by Labrador CMS