KLORER SEG FAST: Det er ikke så mye igjen av fjellet på Naustholmen utenfor Florø, men noen krevende «knøler» gjenstår for Helldal AS før øya er flat.

Helldal AS utfører sprengningsarbeid av de sjeldne

FLORØ: De fem siste årene har Bergen-entreprenør Helldal AS sprengt ned to øyer rett utenfor Florø sentrum for å bygge fremtidige industrianlegg. Jobben har de langt på vei skapt selv.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

ANLEGGSLEDER: Roger Hammerseth Egge er fra området, og har vært på prosjektet helt fra start i 2016.

Prosjektet «Utvidelse av Fjord Base Florø» er et spektakulært prosjekt som i all hovedsak har bestått av sprengning, masseforflytting og bygging av ny vei i sjøen ved bruk av de utsprengte massene. Ja, ta med kronglete logistikk og vrient terreng å bore i, så har du prosjektet i sundet utenfor Florø.

Store oppgaver

Til orientering er Fjord Base Florø Norges største forsyningsbase, og det er altså til utvidelse av denne at Bergen-entreprenøren har bistått i alt fra idé-utveksling og å se potensiale i området, til å prosjektere mye av anlegget og altså utføre arbeidene. Fremdeles står det igjen en liten knatt på den siste øya før alt er ferdig, men like over nyttår skal øyene Gaddholmen og Naustholmen være paddeflate og klare for etablering av ny industri som landbasert fiskeoppdrett. I tillegg har entreprenøren bygget 150 meter kai (kote -11) på basen. Sist, men ikke minst, har de bygget en kort vei fra land ut til Gaddholmen, og en mye lengre vei videre til Naustholmen. Sistnevnte strekning er over 500 meter lang. Sjøfyllingen går ned til 80 meters dyp og er steinen på bunnen er hele 200 meter bred på det bredeste. Kantene på øyene og veiene er plastret fra -3 meter til + 3 meter, totalt rundt 25.000 m2 plastring!

LANDFORBINDELSE: Denne veien var kjærkommen da den sto ferdig. Sjøfyllingen går ned til 80 meters dyp og er 200 meter på det bredeste. Massene kommer fra prosjektet.

Alt fjell er brukt

Siden oppstarten i august 2016 har entreprenøren sprengt ut ca. to millioner fm3 fjell. Alt er brukt i prosjektet. Storstein er plukket ut til plastring, resten til sjøfylling, veibygging og planering. Totalt har entreprenøren sprengt ned, flatet ut og opparbeidet 300.000 m2 nytt areal, og de har etablert rundt fire km med grøfter for infrastruktur. I tillegg en del betongarbeider, bygging av noen haller på det nevnte kaiområdet, avretting og asfaltering av ca. 95.000 m2. Omsetning på oppdraget er rundt 350 millioner kroner.

NÅ: Dette bildet tok vi da vi fløy over området i november. Naustholmen til høyre har fremdeles litt fjell igjen som skal bort. Kaianlegget ved skipet har Helldal AS bygget.

- Vi har selv regnet og utført masseberegningen for å sørge for at vi har nok stein til jobben. Det har vært hemmeligheten, å bruke massene riktig, spare nok til de ulike behovene osv. Alt av ressurser er brukt i egen regi, sier anleggsleder Roger Hammerseth Egge som har vært på prosjektet helt fra start.

- Vår mulighet

Jobben er stor for entreprenøren fra Bergen, og en av eierne, Jim Heldal, sender et lite stikk til store byggherrer som han mener ekskluderer svært mange entreprenører fra å kunne ta jobber.

- Denne jobben ville aldri blitt til om ikke vi hadde fortalt byggherre om hva vi kunne få til. Altså hvor mye masser det blir, og hva man kan bygge av dem. Dette er blitt vår mulighet til å overleve i anleggsmarkedet. På Vestlandet finnes det ekstremt mange flinke entreprenører, men de slipper ikke til. De store tar alt fordi prosjektene er så store, sier Heldal.

FØR: Dette bildet viser Naustholmen før arbeidene med denne øya var i gang, men Gaddholmen bak var sprengt ned på dette tidspunktet.

Prosjektet i Florø har blitt et fint prosjekt for entreprenøren som baserer virksomheten sin på totale løsninger og effektiv drift med få og store maskiner.

- Det å kunne arbeide lokalt og skape en spennende arbeidsplass i nærmiljøet, er viktig for oss som er herfra og bor i området. Med all kompetansen og den lange erfaringen som ligger i Helldal AS, har vi god støtte, og for vår del ser vi lyst på fremtiden med tanke på arbeidsmengde både her lokalt og for resten av Vestlandet, sier anleggsleder Hammerseth Egge.

I ordet spennende, så ligger det ofte utfordringer også. Og Hammerseth Egge legger ikke skjul på at det har vært noen utfordringer underveis i Florø-prosjektet, men sier de har landet på beina og vil trolig være ferdig i god tid før fristen våren 2022.

Utfordringene

MÅNELANDSKAPET: - Fjellet har invitert til noen utfordringer, slår anleggsleder Hammerseth Egge fast.

- Her ute på Naustholmen var det store utfordringer fordi vi ikke hadde landforbindelse. Alt måtte fraktes ut sjøveien før vi fikk landforbindelse, og det er ikke alltid helt stille hav her, sier anleggslederen.

- En annen utfordringer er fjellet. Vi kaller det bare for månelandskapet. Det er svært kupert, og vi har måttet bygge anleggsveier overalt for at boreriggen skulle komme til. Det har vært krevende, legger han til.

- Og fjellet som består av en blanding av en rekke bergarter, har vært knallhardt og slitt tungt på stålet. Spesielt stålet på gravemaskinskuffene har fått kjenne på Florø-steinen.

- Boringen har faktisk gått greit, og det har ikke vært helt unormal høy slitasje av kronene. Jeg borer 50-60 meter for hver gang jeg må slipe, mens det verste jeg har vært borti er 20-30 meter mellom slipene. I motsatt skala så kunne jeg bore et par tusen meter med kun litt pussing på krona på en jobb jeg hadde i Oslo, sier Jostein Skram i JS Fjellboring.

KRONGLETE: Entreprenøren har måttet bygge anleggsveier nesten overalt de skal. Spesielt for at boreriggen skal komme frem.

JS Fjellboring er innleid av Maskinentreprenøren Arnstein Revheim AS som har jobben med boring og sprengning på prosjektet i Florø.

Anleggsleder Hammerseth Egge sier salvene har variert fra 30.000 fm3 og helt opp til 50.000 fm3 når de har kunnet skyte ut litt lengde på salvene.

Som en liten kuriositet så utførte Helldal AS også sprengning av en fjellvegg for utvidelse av lagerområdet til Fjord Base AS de oppbevarer offshore-rør. På basen ligger det rør for milliardsummer (ja, faktisk), og de som lå nærmest måtte selvfølgelig flyttes. Men da salven gikk av, var det ikke langt bort til de dyrebare olje- og gass-sugerørene som i aller høyeste grad har bidratt til at Norge er som det er i dag.

.

TETT PÅ: Offshore-rør til flere milliarder kroner ligger på lagerområdet til Fjord Base AS, og ikke så langt unna denne kontrollerte sprengningen for utvidelse av lagerområdet.

.

Powered by Labrador CMS